Вторник | 16 Юли 2024 г.

Добре дошли

АКТУАЛНО


повече

Девето издание на Europe, let's cooperate! 2023
Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, взе участие в деветото издание на Europe, let's cooperate! 2023, форум за междурегионално сътрудничество, който се проведе на 15 март 2023 г. в Стокхолм (Швеция). Форумът бележи началото на втората покана за проектни предложения по програма INTERREG EUROPE 2021-2027. На среповече

Партньорска среща в гр. Жешов (Полша)
В периода 20.02.2023 г. – 23.03.2023 г., в гр. Жешов (Полша) се проведе партньорска среща по проект ОSS/PGI05501 "Услуги на едно гише за конкурентоспособни МСП, съсредоточено върху екосистемата за система за обслужване на първа линия" по Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА на Европейския съюз. На срещата бе представен напреповече

Зимно училище: Интелигентна специализация за конкурентоспособност и устойчиво местно развитие
Изпълнителният директор на Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, г-жа Теодора Иванова, взе участие в Зимно училище на тема: Интелигентна специализация за конкурентоспособност и устойчиво местно развитие, което се проведе в периода 28 февруари – 2 март 2023 г. в гр. Тренто, Италия. Зимноповече

ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗОНА РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ
От февруари започнаха консултациите, целящи да включат участниците от трансграничния регион в дефинирането и детайлизирането на маршрутите, свързани с EuroVelo 6, необходими при разработването на интегрираната териториална стратегия. Консултативните дейности ще бъдат организирани от Civitta Strategy & Consulting, повече

Обявени от Агенцията за хората с увреждания конкурси
Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите. Учаповече

Публична среща-дискусия с бизнеса
На 12.12.2022 г. в залата на ТПП – Враца се проведе Публична среща-дискусия за представяне на новите възможности за финансиране и подкрепа с мерки за насърчаване на иновациите и растежа, а именно инструментите в подкрепа на иновациите и конкурентоспособността: •             Меповече

Първо заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Околна среда 2021-2027 г.“
На 02 декември 2022 г., в зала „Средец“ на София Хотел Балкан, се проведе Първо заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Околна среда 2021-2027 г.“. В комитета за наблюдение на програмата, като представител на Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца,  взе участие г-жа Илиана Филипповече

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.
На 30.11.2022 г., Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, взе участие в Двадесет и първото заседание на комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. На заседанието бе приет  протокола от двадесетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г. Представи се информациповече

Финална конференция по проект OSS
В периода 16-17.11.2022 г. в гр. Антверпен (Белгия) се проведе Финалната конференция по проект OSS „Обслужване на едно гише - към конкурентоспособни МСП, фокусирайки се върху екосистемата за системата за обслужване на първа линия“. Основната цел на OSS: универсално обслужване за конкурентоспособни МСП, фокусиповече

Конференция по проект „Рамкова Стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП“
Конференция по проект „Рамкова Стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП“ Търговско-промишлена палата - Враца проведе конференция „Стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП“  по проект „Рамкова Стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП“. Конференцията даде инфоповече

Покана за семинар "Кръгова икономика за по-устойчиви МСП"
Покана за семинар "Кръгова икономика за по-устойчиви МСП" По порект "Рамкова Стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП" Дата: 19.09.2022 Начало: 10:00 Място: ул. Христо Ботев 2, ет. 2 Враца, Конгерентан зала на Търговкско-промишлена палата Враца   Търговско- промишлена палата Враца има уповече


повече

Учебно посещение в гр. Дрезден
Учебно посещение в гр. Дрезден В периода 22-24.06.2022 г. се проведе учебно посещение в гр. Дрезден (Германия) по проект EURIBOR: Насърчаване на устойчиви действия за осигуряване на възможности на уязвими групи млади жени", финансиран по програма „Отключване на младежкия потенциал” от фонда за младежка зповече

Покана
Покана за Общо събрание на Сдеужение "Агенция за регионално и икономическо развитие", Враца. Управителния съвет на Сдеужение "Агенция за регионално и икономическо развитие", Враца свиква общо събрание на членовете си на основание на чл. 26, а.1, от ЗЮЛНЦ и чл.15/2/и /4/ от Устава на организацията, повече

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО 2022
Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца взе участие и представи проект BALKANET,  финансиран по програма Интеррег Балкани – Средиземноморие в Четиринадесетото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО, което се организира от Българската асоциация на търговците на агротехника, беше официално открито на 16 май. В БАТА АГРО 2022 година бизнеса си представят официалните вносители на земеделска техника, които представляват едни най-големите световноизвестни технологични брандове. Наред с тях са и десетки фирми от агросектора, предлагащи напоителни системи, резервни части, инструменти и други, както и браншовете, с които земеделието взаимодейства – консултантки услуги, финансови и банкови институции, автомобилната индустрия, едра строителна техника и други. БАТА АГРО се провежда на открито и организира демонстрации със земеделска техника и технологии. Така земеделските производители могат да направят тест драйв и да видят операциите на машините в реални, полеви условия. Също така в рамките на изложението се отглеждат опитни полета с посеви за демонстрация на семена, торове и препарати. За БАТА АГРО 2022 те са обособени в индивидуална зона в близост до входа на изложението. Новост за тазгодишното издание на БАТА АГРО е фермерският пазар, който се организира съвместно с „Хранкооп“. На него гостите и посетителите на изложението могат да закупят директно от производителите сезонни плодове и зеленчуци, продукти от краве, козе, биволско и овче мляко, мед и пчелни продукти, цветя и разсади на билки и подправки, сокове, сиропи и конфитюри; зърнени продукти, вино и други. повече

СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS
СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS   На 27.05.2022г. се състоя среща на заинтересованите страни по проект OSS във връзка с напредъка по изпълнение на Плана за действие и нови инициативи за подпомагане на услугите за стартиращи предприемачи в региона. На срещата присъстваха представители на обповече

Покана
ПОКАНА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в среща-дискусия за създаване на мрежа от заинтересовани страни, които активно да си сътрудничат за създаване на условия за включване на млади жени оповече

Партньорска среща в Крань, Словения по проект OSS
Партньорска среща в Крань, Словения по проект OSS На 11.05.2022 – първият ден от партньорската среща по проект OSS, в бизнес инкубатор Ковачница, управляван от Центъра за бизнес подкрепа на Агенцията за регионално развитие на Горенска регион, се състоя сесия за представяне на прогреса по изпълнение на планповече

ПРОЕКТ EURIBOR – ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ
ПРОЕКТ EURIBOR – ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ На 30.03.2022г. в град Краков, в конферентната зала на хотел „Grottger Boutique “ се състоя първоначалната среща на партньорите по проект EURIBOR в хибриден формат. В залата присъстваха водещият партньор от Полша- FORMAC, АРИР, Враца, PCO-Obala от Словения, Hermes -Малта, Reattivaповече

Проект „ EURIBOR”, 2020-1-0049
Проект „ EURIBOR”, 2020-1-0049 Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца е партньор в проект EURIBOR- „Насърчаване на устойчиви действия за овластяване на уязвими групи от млади жени“, финансиран по програма „ Отключване на младежкия потенциал „ от фонда за младежка заетост на EEA& Norway.&повече

SERVICE AT BENEFIT OF SMES: HOW TO BUILD A STRATEGIC AND OPERATIONAL EXPORT PLAN
SERVICE AT BENEFIT OF SMES: HOW TO BUILD A STRATEGIC AND OPERATIONAL EXPORT PLAN повече

Учебно посещение по проект OSS в Гранада, Испания- 17-18.11.2021
Учебно посещение по проект OSS в Гранада, Испания- 17 & 18.11.2021 Посещението се осъществи  в семестър 7 от изпълнение на проекта, поради ограниченията на пандемията и след като беше отлагано два пъти във времето. Съгласно предварителната програма на 17.11.2021г. се проведе сесия за представяне на одобренитповече

Регионална среща за представяне на одобрения план за действие по проект OSS/Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020
Регионална среща за представяне на одобрения план за действие по проект OSS/Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020  Съгласно графика за изпълнение на проект „ Услуги на едно гише за по-конкурентоспособни МСП, фокусирайки се върху екосистемата за услуги от първа линия“, OSS/PGI 05501, българският партньор Агеповече

Регионална среща за представяне и обсъждане на План за действие по проект OSS/PGI 05501
Регионална среща за представяне и обсъждане на План за действие по проект OSS/PGI 05501 - 26.05.2021   На он-лайн срещата чрез платформа ZOOM участваха над 50 участника и 3-ма в студиото. Срещата беше открита от председателя на Управителния съвет на Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца, партньорповече

Бюлетин за дейността на партньорите по проект OSS
За напредъка по проект OSS, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, можете да научите от бюлетина за дейността на партньорите тук - Бюлетин повече

Регионална информационна среща по проект „One Stop Shop towards Competitive SMEs, focusing on the Ecosystem for First line service system”/OSS/PGI 05501, програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020
ПОКАНА за Регионална информационна среща по проект „One Stop Shop towards Competitive SMEs, focusing on the Ecosystem for First line service system”/OSS/PGI 05501, програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 Дата : 26.5.2021 Уважаеми представители на заинтересованите страни, партньори, поддръжници, Във връзка с изпълнение на проект OSS, българският партньор повече

OSS workshop
OSS workshop - 23.03.2021   OSS vs.COVID-19 During the on-line workshop about the measures and initiatives, OSS partner regions presented good practices, applied in order to support their startups and SMEs. The session was very interesting because the analysis that the Advisory partner was prepared showed that all of partners face similar difficulties and challenges but applied different approaches and methods. The main idea of the workshop was to support the learning process and contribute for improving the situation with firsповече

Бюлетин за дейността на партньорите по проект OSS
За напредъка по проект OSS, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, можете да научите от бюлетина за дейността на партньорите тук - Бюлетин повече

Пети бюлетин за дейността на партньорите по проект OSS
За напредъка по проект OSS, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, можете да научите от 5тия бюлетин за дейността на партньорите за периода 1.06.2020- 30.11.2020 тук - Бюлетин повече

On-line meeting of stakeholders -OSS project -20.11.2020
The meeting was held after the Thematic workshop and discussions on the Good practices, takeaways that the stakeholders could have and transfer in their services were the main topic of the meeting. The stakeholders received the PPTs from the thematic meeting and some of them have been participants in the two days’ workshop. The Voucher system presented by Slovenian partner is one of the good practices that appeared to be useful and in a great interest for our stakeholders from STP and BCCI, EEN-Vratsa.  Also the good practices from Belgiповече

THEMATIC WORKSHOP “ Financial instruments and finances: How to make the financial instruments work for the first-time entrepreneur” ON-LINE 17-18.11.2020
The 5th thematic workshop according to the timetable of the OSS project had to be held in Kranj, Slovenia but due to the COVID-19 situation and travel ban for most of the partners, the event was organized as an on-line meeting.  The host organization, BSC Kranj, Regional development agency of Gorenjska region proposed a wonderful agenda with many good examples of microfunding tools, supporting the startups and entrepreneurs, inspiring examples of successful startups, opportunity for each of the OSS partners to present good practices from respecповече

Meeting with regional stakeholders – INTERREG PROJECT coordinators of DIALOG , OUR WAY and OSS projects- 23.10.2020
Three projects, funded by INTERREG EUROPE are currently running in Vratsa district and as we all operate on the same region – North West planning region of Bulgaria, organized a meeting for seeking for synergy between project ( policy changes) and the approaches that we should apply in order to achieve sustainable results. The opportunity to contribute to the development of our region by different priority areas and also the new project of the municipality of Vratsa – Intelligent cities challenges us to find the best way to include in theповече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА OSS-01/19.10.2020 по проект „One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for first line services system” OSS
ПУБЛИЧНА ПОКАНА OSS-01/19.10.2020 по проект „One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for first line services system”/OSS/PGI 05501 по Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА  за определяне на изпълнител с предмет : „Разработване на План за действие за подобряване на политиките за услуги в подкрепа на МСП и стартиращи предприемачи в Бългаповече

Избор на изпълнител без провеждане на процедура
ОБЯВА/15.06.2020 г. за избор на изпълнител без провеждане на процедура /Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ Агенция за регионално и икономическо развитие, (АРИР, Враца), с адрес на управление: гр. Враца ул. “Христо Ботев“ 24, ет.2, ЕИК по БУЛСТАТ: 106073401, е пповече

Oбявяваме процедура за избор на изпълнител
 АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – ВРАЦА 3000 Враца, бул. „Христо Ботев“ 24  тел.092 665509  факс 092 656308  ел. поща: arir.vr@gmail.bg www.arir-vratsa.org   ОБЯВА/18.02.2020 г. Агенция за регионално и икономическо развитие, (АРИР, Враца),с адрес на управление : гр.Враца ул. “Христо Ботев“ 24, ет.2, ЕИповече

Обява за избор на изпълнител без провеждане на процедура
Обява за избор на изпълнител без провеждане на процедура /Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ от 15.01.2020 г.   Агенция за регионално икономическо развитие – Враца поръчка за избор на изпълнител без провеждане на процедура /Закон за управление на повече

Обява за избор на изпълнител без провеждане на процедура
Обява за избор на изпълнител без провеждане на процедура /Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ от 15.01.2020 г. АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – ВРАЦА, с адрес на управление гр.Враца, бул.“Христо Ботев“ 24 с БУЛСТАТ 106073401 обявява  поповече

СЪОБЩЕНИЕ
На 17 и 18.09.2019 Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца е домакин на партньорска среща по проект ONE STOP SHOP /PGI 05501, съфинансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА за периода 1.06.2018-31.05.2023г. В рамките на срещата са включени както следва: На 17.9.2019 в гр.Враца заседание на Управляващия комитет на проекта за повече

EUROPE LET’S COOPERATE 2019- Brussels
На 10 и 11.04.2019, водещият партньор на проекта-Областен съвет на Море енд Рьомсал, Норвегия и партньори 2- WSX Enterprise Aldershot, UK и партньор 3-Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца взеха участие в събитията организирани от Технически секретариат, Лил на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. На 10.04.2019 се състоя траповече

ВТОРА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS -29.3.2019
На 29.3.2019г.от 13ч. в зала Рила в ИЕЦ, София групата на заинтересованите страни по проект One Stop Shop, съфинансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА проведе втората си среща по обявен предварително дневен ред. На срещата присъстваха представители на Министерство на икономиката – Управляващ орган на ОП Иновации и кповече

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА 2/5.10.2018
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, Враца (АРИР) с адрес на управление гр.Враца, ул.“Христо Ботев“24, ет.2, ЕИК по БУЛСТАТ:106073401 представлявана от Илиана Борисова Филипова, председател на УС, е партньор по проект „ОNE STOP SHOP TOWARDS COMPETITIVE SMEs, FOCUSING ON THE ECOSYSTEM FOR FIRST LINE SERVICE SYSTEM”/OSS / PGI05501, ПРОГРАМА ИНповече

Формуляр за кандидатстване в конкурс за иновативни идеи
​                                                              ДАННИ ЗА КАНДИДАТСТВАЩОТО ЛИЦЕ:   За ФИЗИЧЕСКО лице - Трите имена; Дата на раждане; Адрес; Телефон; E-mail; Уебстраница (ако е приложимо); социални медии (не е задължително); Описанповече

Институт за агростратегии и иновации организира: Конкурс за иновативни идеи
                                                                  Институт за агростратегии и иновации, в партньорство с Агенция за регионално и икономическо развитие Враца, партньор по проект БАЛКАНЕТ, BMP1/1.2./2469/2017 организира набиране нповече

Проект “БАЛКАНЕТ” - на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030“
  Търговско-промишлена палата – Враца и Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца, представиха проект „БАЛКАНЕТ“ на конференция, посветена на новите подходи в научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите агро-хранителни системи. Аграрният повече

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Във връзка с осъществяването на дейностите по проект  “BALKANET”-„BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINAVBLE INOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR“,BMP1/1/2/2469/2017 по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020.  С цел спазването на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминацияповече

ОSS project/PGI05501 OSS “One Stop Shop towards Competitive SMEs, focusing on the ecosystem for first line service system”
Project duration:  Phase 1: 1.06.2018-31.05.2021-36 months Phase 2: 1.06.2021-31.05.2023-24 months Project partners: PP1: Norway – Lead Partner – Møre and Romsdal County Council PP2: Great Britain – Partner – WSX Enterprise, Hampshire, Wessex Region PP3: Bulgaria – Partner – Agency for Regional and Economic Development, Vratsa district PP4: Spain – Partner – Provincial Council of Granada PP5: Slovenia – Partner – BSC, Business Support Centre Ltd, Kranj, Gorenjska PP6: Poповече

Покана за общо събрание на членовете на сдружение регионално и икономическо развитие
повече

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Проект: „BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINAVBLE INOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR“, по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020. , BMP1/1.2/2469/2017 Бенефициент: АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - ВРАЦА със седалище и адрес на управление: гр. Врца, общ. Враца, обл. Враца, ул. „Христо повече

Стартира проект”БАЛКАНЕТ”, финансиран от програма за транснационално сътрудничество “Балкани-Средиземно море 2014-2020”
На 12.10.2017г в Пиргос, Гърция се състоя първоначална среща на партньорите по проект “Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектор селско стопанство и храни”, “БАЛКАНЕТ”. Проектът стартира с подписване на договора между водещия партньор –Търговската палата ИЛИА,Гърция и Управляващия повече

Балканска мрежа за идеи за устойчиви иновации в сектор земеделие и храни
Име на проекта: БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА ИДЕИ ЗА УСТОЙЧИВИ ИНОВАЦИИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ   Акроним на проекта: БАЛКАНЕТ                                    Реф.номер /BMP1/1.2/2469/2017 Продължителност:    24 месеца (14.09.повече

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ ОТ ФЕСТИВАЛНИЯ ЦИКЪЛ NO-BLE IDEAS“ В изпълнение на „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните” (NO-BLE IDEAS - Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector), договор SEE/D/0335/1.3/X NO-BLE Ideas, изпълняван по Оперативна прповече

Иновации за МСП чрез ЕКО-СМАРТ решения за домакинствата на възрастни хора
  Европейското население става все по-възрастно, което означава,че броя на хората над 65 се увеличава.Тенденцията за застаряване на населението поставя няколко социални промени и предизвикателства, за които е необходимо да се търсят адекватни решения.Десет партньори от проект WIDER – „Зелени Растящповече

Първи бюлетин по проект NO-BLE ideas - „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните“
  Може да прочетете или изтеглите бюлетина от тукповече

ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР от Цикъл за Усвояване на добри практики по проект PLUSTEX, ПРАТО, Италия 12-13.03.2013г.
       На 12 и 13 март 2013г. партньорите по проект PLUSTEX се събраха в Прато за провеждане на четвъртия семинар от цикъла за усвояване на умения за разработване на политики в областта Текстил и Облекло. Семинарът бе открит от председателя на Фондация “Музей на текстила“ в Прато – г-н Андреа Кавики повече

Проект NO-BLE ideas - „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните“
  Проектът се изпълнява по програма SOUTH EAST EUROPE с продължителност 24 месеца и следва да приключи на 30.09.2014 г. Консорциумът се състои от общо 13 партньорски организации от 7 държави в Европа. Партньорството включва 4 търговски палати, 3 изследователски организации, 5 агенции за регионално развитие и 1 миниповече

Враца е партньор по проект NO-BLE ideas, който стартира на 1октомври 2012г.
  Агенцията за регионално и икономическо развитие –Враца е партньор по проект NO-BLE ideas, който стартира на 1октомври 2012г. Проектът е финансиран от програма Югоизточна Европа и включва партньори от следните страни в региона : Италия, Унгария, Румъния,България, Сърбия и Албания.Водещ партньор е Агенциятаповече

Третия цикъл за усвояване на добри практики по проект PLUSTEX.
  На 28 и 29 ноември 2012 –Агенцията за регионално и икономическо развитие-Враца беше организатор на Третия цикъл за усвояване на добри практики по проект PLUSTEX. Съгласно плана за изпълнение на проекта се проведоха : 1.Семинар за обмен на добри практики, идентифицирани от партньорите по проекта в областтаповече

Проект PLUSTEX провежда среща във Враца
 Проект PLUSTEX( Усвояване на Политики за Отключване на Умения в сектор Текстил)         провежда среща във Враца Агенция за регионално и икономическо развитие –Враца е партньор по проект PLUSTEX, финансиран по Оперативна програма „INTERREG IV C” за транснационално сътрудничество. В рамкиповече


повече


повече

Агенцията за регионално и икономическо развитие е създадена през втората половина на 1999 г. като юридическо лице с нестопанска цел. Учредена е от Областна администрация, Община Враца, Търговско – промишлена палата Враца, Дом на науката и техниката – Враца, Регионално статистическо бюро, ООБ АД – клон Враца, Банка ДСК – клон Враца, ВиК – Враца.

Главната цел на АРИР е да отговори преди всичко на нуждата от самоорганизиране и самоподпомагане на стопанския живот в региона – цел, която не може да бъде постигната единствено с правителствени решения, с държавни или с общински средства. Нашата цел е да се създаде силна регионална икономика, да се възстановява и съхранява околната среда, да съдействаме на местното управление и да подпомагаме ефективното действие на социалните механизми.

АРИР - Враца извършва информационна и образователна дейност за стимулиране на общественото участие в решаването на проблемите на преструктуриращата се регионална икономика. Работим като пълноправен член на БАРДА в мрежа с колегите от другите агенции за регионално развитие в страната. Агенцията предоставя консултантски услуги за МСП за диверсификация на дейността, за навлизане на нови пазари, за полезни източници за търсене на информация както и относно чуждестранните инвестиции, възможностите за бизнес сътрудничество и коопериране, достъп до пазари в чужбина. Оказва съдействие при участия в изложения, достъп до програми и инициативи на ЕС. Извършва консултантски услуги в изготвянето на оферти и запитвания. Разработва бизнес планове, анализира нуждите от обучение на персонала. Организира семинари по актуални икономически теми. Центърът за професионално обучение на АРИР периодично провежда курсове за професионална квалификацията по 19 специалности.

Политика за личните данни на Агенция за Регионално и Икономическо Развитие, Враца

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.037972 секунди