Четвъртък | 29 Октомври 2020 г.

Добре дошли

АКТУАЛНО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА OSS-01/19.10.2020 по проект „One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for first line services system” OSS
ПУБЛИЧНА ПОКАНА OSS-01/19.10.2020 по проект „One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for first line services system”/OSS/PGI 05501 по Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА  за определяне на изпълнител с предмет : „Разработване на План за действие за подобряване на политиките за услуги в подкрепа на МСП и стартиращи предприемачи в Бългаповече

Избор на изпълнител без провеждане на процедура
ОБЯВА/15.06.2020 г. за избор на изпълнител без провеждане на процедура /Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ Агенция за регионално и икономическо развитие, (АРИР, Враца), с адрес на управление: гр. Враца ул. “Христо Ботев“ 24, ет.2, ЕИК по БУЛСТАТ: 106073401, е пповече

Oбявяваме процедура за избор на изпълнител
 АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – ВРАЦА 3000 Враца, бул. „Христо Ботев“ 24  тел.092 665509  факс 092 656308  ел. поща: arir.vr@gmail.bg www.arir-vratsa.org   ОБЯВА/18.02.2020 г. Агенция за регионално и икономическо развитие, (АРИР, Враца),с адрес на управление : гр.Враца ул. “Христо Ботев“ 24, ет.2, ЕИповече

Обява за избор на изпълнител без провеждане на процедура
Обява за избор на изпълнител без провеждане на процедура /Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ от 15.01.2020 г.   Агенция за регионално икономическо развитие – Враца поръчка за избор на изпълнител без провеждане на процедура /Закон за управление на повече

Обява за избор на изпълнител без провеждане на процедура
Обява за избор на изпълнител без провеждане на процедура /Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ от 15.01.2020 г. АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – ВРАЦА, с адрес на управление гр.Враца, бул.“Христо Ботев“ 24 с БУЛСТАТ 106073401 обявява  поповече

СЪОБЩЕНИЕ
На 17 и 18.09.2019 Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца е домакин на партньорска среща по проект ONE STOP SHOP /PGI 05501, съфинансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА за периода 1.06.2018-31.05.2023г. В рамките на срещата са включени както следва: На 17.9.2019 в гр.Враца заседание на Управляващия комитет на проекта за повече

EUROPE LET’S COOPERATE 2019- Brussels
На 10 и 11.04.2019, водещият партньор на проекта-Областен съвет на Море енд Рьомсал, Норвегия и партньори 2- WSX Enterprise Aldershot, UK и партньор 3-Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца взеха участие в събитията организирани от Технически секретариат, Лил на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. На 10.04.2019 се състоя траповече

ВТОРА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS -29.3.2019
На 29.3.2019г.от 13ч. в зала Рила в ИЕЦ, София групата на заинтересованите страни по проект One Stop Shop, съфинансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА проведе втората си среща по обявен предварително дневен ред. На срещата присъстваха представители на Министерство на икономиката – Управляващ орган на ОП Иновации и кповече

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА 2/5.10.2018
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, Враца (АРИР) с адрес на управление гр.Враца, ул.“Христо Ботев“24, ет.2, ЕИК по БУЛСТАТ:106073401 представлявана от Илиана Борисова Филипова, председател на УС, е партньор по проект „ОNE STOP SHOP TOWARDS COMPETITIVE SMEs, FOCUSING ON THE ECOSYSTEM FOR FIRST LINE SERVICE SYSTEM”/OSS / PGI05501, ПРОГРАМА ИНповече

Формуляр за кандидатстване в конкурс за иновативни идеи
​                                                              ДАННИ ЗА КАНДИДАТСТВАЩОТО ЛИЦЕ:   За ФИЗИЧЕСКО лице - Трите имена; Дата на раждане; Адрес; Телефон; E-mail; Уебстраница (ако е приложимо); социални медии (не е задължително); Описанповече

Институт за агростратегии и иновации организира: Конкурс за иновативни идеи
                                                                  Институт за агростратегии и иновации, в партньорство с Агенция за регионално и икономическо развитие Враца, партньор по проект БАЛКАНЕТ, BMP1/1.2./2469/2017 организира набиране нповече

Проект “БАЛКАНЕТ” - на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030“
  Търговско-промишлена палата – Враца и Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца, представиха проект „БАЛКАНЕТ“ на конференция, посветена на новите подходи в научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите агро-хранителни системи. Аграрният повече

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Във връзка с осъществяването на дейностите по проект  “BALKANET”-„BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINAVBLE INOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR“,BMP1/1/2/2469/2017 по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020.  С цел спазването на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминацияповече

ОSS project/PGI05501 OSS “One Stop Shop towards Competitive SMEs, focusing on the ecosystem for first line service system”
Project duration:  Phase 1: 1.06.2018-31.05.2021-36 months Phase 2: 1.06.2021-31.05.2023-24 months Project partners: PP1: Norway – Lead Partner – Møre and Romsdal County Council PP2: Great Britain – Partner – WSX Enterprise, Hampshire, Wessex Region PP3: Bulgaria – Partner – Agency for Regional and Economic Development, Vratsa district PP4: Spain – Partner – Provincial Council of Granada PP5: Slovenia – Partner – BSC, Business Support Centre Ltd, Kranj, Gorenjska PP6: Poповече

Покана за общо събрание на членовете на сдружение регионално и икономическо развитие
повече

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Проект: „BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINAVBLE INOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR“, по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020. , BMP1/1.2/2469/2017 Бенефициент: АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - ВРАЦА със седалище и адрес на управление: гр. Врца, общ. Враца, обл. Враца, ул. „Христо повече

Стартира проект”БАЛКАНЕТ”, финансиран от програма за транснационално сътрудничество “Балкани-Средиземно море 2014-2020”
На 12.10.2017г в Пиргос, Гърция се състоя първоначална среща на партньорите по проект “Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектор селско стопанство и храни”, “БАЛКАНЕТ”. Проектът стартира с подписване на договора между водещия партньор –Търговската палата ИЛИА,Гърция и Управляващия повече

Балканска мрежа за идеи за устойчиви иновации в сектор земеделие и храни
Име на проекта: БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА ИДЕИ ЗА УСТОЙЧИВИ ИНОВАЦИИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ   Акроним на проекта: БАЛКАНЕТ                                    Реф.номер /BMP1/1.2/2469/2017 Продължителност:    24 месеца (14.09.повече

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ ОТ ФЕСТИВАЛНИЯ ЦИКЪЛ NO-BLE IDEAS“ В изпълнение на „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните” (NO-BLE IDEAS - Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector), договор SEE/D/0335/1.3/X NO-BLE Ideas, изпълняван по Оперативна прповече

Иновации за МСП чрез ЕКО-СМАРТ решения за домакинствата на възрастни хора
  Европейското население става все по-възрастно, което означава,че броя на хората над 65 се увеличава.Тенденцията за застаряване на населението поставя няколко социални промени и предизвикателства, за които е необходимо да се търсят адекватни решения.Десет партньори от проект WIDER – „Зелени Растящповече

Първи бюлетин по проект NO-BLE ideas - „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните“
  Може да прочетете или изтеглите бюлетина от тукповече

ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР от Цикъл за Усвояване на добри практики по проект PLUSTEX, ПРАТО, Италия 12-13.03.2013г.
       На 12 и 13 март 2013г. партньорите по проект PLUSTEX се събраха в Прато за провеждане на четвъртия семинар от цикъла за усвояване на умения за разработване на политики в областта Текстил и Облекло. Семинарът бе открит от председателя на Фондация “Музей на текстила“ в Прато – г-н Андреа Кавики повече

Проект NO-BLE ideas - „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните“
  Проектът се изпълнява по програма SOUTH EAST EUROPE с продължителност 24 месеца и следва да приключи на 30.09.2014 г. Консорциумът се състои от общо 13 партньорски организации от 7 държави в Европа. Партньорството включва 4 търговски палати, 3 изследователски организации, 5 агенции за регионално развитие и 1 миниповече

Враца е партньор по проект NO-BLE ideas, който стартира на 1октомври 2012г.
  Агенцията за регионално и икономическо развитие –Враца е партньор по проект NO-BLE ideas, който стартира на 1октомври 2012г. Проектът е финансиран от програма Югоизточна Европа и включва партньори от следните страни в региона : Италия, Унгария, Румъния,България, Сърбия и Албания.Водещ партньор е Агенциятаповече

Третия цикъл за усвояване на добри практики по проект PLUSTEX.
  На 28 и 29 ноември 2012 –Агенцията за регионално и икономическо развитие-Враца беше организатор на Третия цикъл за усвояване на добри практики по проект PLUSTEX. Съгласно плана за изпълнение на проекта се проведоха : 1.Семинар за обмен на добри практики, идентифицирани от партньорите по проекта в областтаповече

Проект PLUSTEX провежда среща във Враца
 Проект PLUSTEX( Усвояване на Политики за Отключване на Умения в сектор Текстил)         провежда среща във Враца Агенция за регионално и икономическо развитие –Враца е партньор по проект PLUSTEX, финансиран по Оперативна програма „INTERREG IV C” за транснационално сътрудничество. В рамкиповече

Агенцията за регионално и икономическо развитие е създадена през втората половина на 1999 г. като юридическо лице с нестопанска цел. Учредена е от Областна администрация, Община Враца, Търговско – промишлена палата Враца, Дом на науката и техниката – Враца, Регионално статистическо бюро, ООБ АД – клон Враца, Банка ДСК – клон Враца, ВиК – Враца.

Главната цел на АРИР е да отговори преди всичко на нуждата от самоорганизиране и самоподпомагане на стопанския живот в региона – цел, която не може да бъде постигната единствено с правителствени решения, с държавни или с общински средства. Нашата цел е да се създаде силна регионална икономика, да се възстановява и съхранява околната среда, да съдействаме на местното управление и да подпомагаме ефективното действие на социалните механизми.

АРИР - Враца извършва информационна и образователна дейност за стимулиране на общественото участие в решаването на проблемите на преструктуриращата се регионална икономика. Работим като пълноправен член на БАРДА в мрежа с колегите от другите агенции за регионално развитие в страната. Агенцията предоставя консултантски услуги за МСП за диверсификация на дейността, за навлизане на нови пазари, за полезни източници за търсене на информация както и относно чуждестранните инвестиции, възможностите за бизнес сътрудничество и коопериране, достъп до пазари в чужбина. Оказва съдействие при участия в изложения, достъп до програми и инициативи на ЕС. Извършва консултантски услуги в изготвянето на оферти и запитвания. Разработва бизнес планове, анализира нуждите от обучение на персонала. Организира семинари по актуални икономически теми. Центърът за професионално обучение на АРИР периодично провежда курсове за професионална квалификацията по 19 специалности.

Политика за личните данни на Агенция за Регионално и Икономическо Развитие, Враца

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.012957 секунди