Вторник | 16 Юли 2024 г.

Публична среща-дискусия с бизнеса

На 12.12.2022 г. в залата на ТПП – Враца се проведе Публична среща-дискусия за представяне на новите възможности за финансиране и подкрепа с мерки за насърчаване на иновациите и растежа, а именно инструментите в подкрепа на иновациите и конкурентоспособността:

•             Мерки по Програмата за икономическа трансформация в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост;

•             Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 г. (ПКИП);

•             Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация " 2021-2027 г. (ПНИИДИТ).

Новите възможности за финансиране бяха представени и дискутирани от г-н Калин Маринов, заместник главен директор, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа.

 Пред изключително голяма аудитория, на срещата бяха представени План за действие по проект „ОSS/PGI05501 OSS - Услуги на едно гише за конкурентоспособни МСП, съсредоточено върху екосистемата за система за обслужване на първа линия“ по Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА и дейностите по Мониторинга на плана за действие.

12-12-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.011964 секунди