Неделя | 05 Февруари 2023 г.

Актуално

Обявени от Агенцията за хората с увреждания конкурси

Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите. Участниците ще ...

27.01.2023

Публична среща-дискусия с бизнеса

На 12.12.2022 г. в залата на ТПП – Враца се проведе Публична среща-дискусия за представяне на новите възможности за финансиране и подкрепа с мерки за насърчаване на иновациите и растежа, а именно инструментите в подкрепа на иновациите и конкурентоспособността: •           ...

12.12.2022

Първо заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Околна среда 2021-2027 г.“

На 02 декември 2022 г., в зала „Средец“ на София Хотел Балкан, се проведе Първо заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Околна среда 2021-2027 г.“. В комитета за наблюдение на програмата, като представител на Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца,  взе участие г-жа Илиана Филипова – Пред...

05.12.2022

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

На 30.11.2022 г., Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, взе участие в Двадесет и първото заседание на комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. На заседанието бе приет  протокола от двадесетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г. Представи се информация относно а...

01.12.2022

Финална конференция по проект OSS

В периода 16-17.11.2022 г. в гр. Антверпен (Белгия) се проведе Финалната конференция по проект OSS „Обслужване на едно гише - към конкурентоспособни МСП, фокусирайки се върху екосистемата за системата за обслужване на първа линия“. Основната цел на OSS: универсално обслужване за конкурентоспособни МСП, фокусирайки се вър...

24.11.2022

...

06.07.2022

Учебно посещение в гр. Дрезден

Учебно посещение в гр. Дрезден В периода 22-24.06.2022 г. се проведе учебно посещение в гр. Дрезден (Германия) по проект EURIBOR: Насърчаване на устойчиви действия за осигуряване на възможности на уязвими групи млади ж...

05.07.2022

Покана

Покана за Общо събрание на Сдеужение "Агенция за регионално и икономическо развитие", Враца. Управителния съвет на Сдеужение "Агенция за регионално и икономическо развитие", Враца свиква общо събрание на членовете си на основание на чл. 26, а.1, от ЗЮЛНЦ и чл.15/2/и /4/ от У...

03.06.2022

СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS

СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS   На 27.05.2022г. се състоя среща на заинтересованите страни по проект OSS във връзка с напредъка по изпълнение на Плана за действие и нови инициативи за подпомагане на услугите за стартиращи предприемачи в региона...

27.05.2022

Покана

ПОКАНА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в среща-дискусия за създаване на мр...

25.05.2022

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.047837 секунди