Вторник | 16 Юли 2024 г.

Актуално

...

12.05.2023

Девето издание на Europe, let's cooperate! 2023

Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, взе участие в деветото издание на Europe, let's cooperate! 2023, форум за междурегионално сътрудничество, който се проведе на 15 март 2023 г. в Стокхолм (Швеция). Форумът бележи началото на втората покана за проектни предложения по програма INTERREG EUROPE 2021-2027. ...

17.03.2023

Партньорска среща в гр. Жешов (Полша)

В периода 20.02.2023 г. – 23.03.2023 г., в гр. Жешов (Полша) се проведе партньорска среща по проект ОSS/PGI05501 "Услуги на едно гише за конкурентоспособни МСП, съсредоточено върху екосистемата за система за обслужване на първа линия" по Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА на Европейския съюз. На срещата бе представен ...

08.03.2023

Зимно училище: Интелигентна специализация за конкурентоспособност и устойчиво местно развитие

Изпълнителният директор на Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, г-жа Теодора Иванова, взе участие в Зимно училище на тема: Интелигентна специализация за конкурентоспособност и устойчиво местно развитие, което се проведе в периода 28 февруари – 2 март 2023 г. в гр. Тренто, Италия.

06.03.2023

ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗОНА РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ

От февруари започнаха консултациите, целящи да включат участниците от трансграничния регион в дефинирането и детайлизирането на маршрутите, свързани с EuroVelo 6, необходими при разработването на интегрираната териториална стратегия. Консултативните дейности ще бъдат организирани от Civitta Strategy & Co...

10.02.2023

Обявени от Агенцията за хората с увреждания конкурси

Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите. Участниците ще ...

27.01.2023

Публична среща-дискусия с бизнеса

На 12.12.2022 г. в залата на ТПП – Враца се проведе Публична среща-дискусия за представяне на новите възможности за финансиране и подкрепа с мерки за насърчаване на иновациите и растежа, а именно инструментите в подкрепа на иновациите и конкурентоспособността: •           ...

12.12.2022

Първо заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Околна среда 2021-2027 г.“

На 02 декември 2022 г., в зала „Средец“ на София Хотел Балкан, се проведе Първо заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Околна среда 2021-2027 г.“. В комитета за наблюдение на програмата, като представител на Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца,  взе участие г-жа Илиана Филипова – Пред...

05.12.2022

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

На 30.11.2022 г., Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, взе участие в Двадесет и първото заседание на комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. На заседанието бе приет  протокола от двадесетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г. Представи се информация относно а...

01.12.2022

Финална конференция по проект OSS

В периода 16-17.11.2022 г. в гр. Антверпен (Белгия) се проведе Финалната конференция по проект OSS „Обслужване на едно гише - към конкурентоспособни МСП, фокусирайки се върху екосистемата за системата за обслужване на първа линия“. Основната цел на OSS: универсално обслужване за конкурентоспособни МСП, фокусирайки се вър...

24.11.2022

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.197896 секунди