Сряда | 28 Септември 2022 г.

Актуално

...

06.07.2022

Учебно посещение в гр. Дрезден

Учебно посещение в гр. Дрезден В периода 22-24.06.2022 г. се проведе учебно посещение в гр. Дрезден (Германия) по проект EURIBOR: Насърчаване на устойчиви действия за осигуряване на възможности на уязвими групи млади ж...

05.07.2022

Покана

Покана за Общо събрание на Сдеужение "Агенция за регионално и икономическо развитие", Враца. Управителния съвет на Сдеужение "Агенция за регионално и икономическо развитие", Враца свиква общо събрание на членовете си на основание на чл. 26, а.1, от ЗЮЛНЦ и чл.15/2/и /4/ от У...

03.06.2022

СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS

СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS   На 27.05.2022г. се състоя среща на заинтересованите страни по проект OSS във връзка с напредъка по изпълнение на Плана за действие и нови инициативи за подпомагане на услугите за стартиращи предприемачи в региона...

27.05.2022

Покана

ПОКАНА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в среща-дискусия за създаване на мр...

25.05.2022

Партньорска среща в Крань, Словения по проект OSS

Партньорска среща в Крань, Словения по проект OSS На 11.05.2022 – първият ден от партньорската среща по проект OSS, в бизнес инкубатор Ковачница, управляван от Центъра за бизнес подкрепа на Агенцията за регионално развитие на Горенска регион, се състоя...

17.05.2022

ПРОЕКТ EURIBOR – ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

ПРОЕКТ EURIBOR – ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ На 30.03.2022г. в град Краков, в конферентната зала на хотел „Grottger Boutique “ се състоя първоначалната среща на партньорите по проект EURIBOR в хибриден формат. В залата присъства...

01.04.2022

Проект „ EURIBOR”, 2020-1-0049

Проект „ EURIBOR”, 2020-1-0049 Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца е партньор в проект EURIBOR- „Насърчаване на устойчиви действия за овластяване на уязвими групи от млади жени“, финансиран по програма „ Отключване на младежкия потенци...

21.02.2022

SERVICE AT BENEFIT OF SMES: HOW TO BUILD A STRATEGIC AND OPERATIONAL EXPORT PLAN

SERVICE AT BENEFIT OF SMES: HOW TO BUILD A STRATEGIC AND OPERATIONAL EXPORT PLAN ...

07.02.2022

Учебно посещение по проект OSS в Гранада, Испания- 17-18.11.2021

Учебно посещение по проект OSS в Гранада, Испания- 17 & 18.11.2021 Посещението се осъществи  в семестър 7 от изпълнение на проекта, поради ограниченията на пандемията и след като беше отлагано два пъти във времето. Съгласно предва...

22.11.2021

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.056203 секунди