Петък | 22 Септември 2023 г.

Актуално

ВТОРА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS -29.3.2019

На 29.3.2019г.от 13ч. в зала Рила в ИЕЦ, София групата на заинтересованите страни по проект One Stop Shop, съфинансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА проведе втората си среща по обявен предварително дневен ред. На срещата присъстваха представители на Министерство на икономиката – Управляващ орган на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, ...

02.04.2019

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА 2/5.10.2018

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, Враца (АРИР) с адрес на управление гр.Враца, ул.“Христо Ботев“24, ет.2, ЕИК по БУЛСТАТ:106073401 представлявана от Илиана Борисова Филипова, председател на УС, е партньор по проект „ОNE STOP SHOP TOWARDS COMPETITIVE SMEs, FOCUSING ON THE ECOSYSTEM FOR FIRST LINE SERVICE SYSTEM”/OSS / PGI05501, ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, от 1.06.2018...

05.10.2018

Формуляр за кандидатстване в конкурс за иновативни идеи

​                                                              ДАННИ ЗА КАНДИДАТСТВАЩОТО ЛИЦЕ:

20.07.2018

Институт за агростратегии и иновации организира: Конкурс за иновативни идеи

                                                                  Институт за агростратегии и иновации, в партньорство с Агенция ...

20.07.2018

Проект “БАЛКАНЕТ” - на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030“

  Търговско-промишлена палата – Враца и Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца, представиха проект „БАЛКАНЕТ“ на конференция, посветена на новите подходи в научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите агро-храните...

18.06.2018

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Във връзка с осъществяването на дейностите по проект  “BALKANET”-„BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINAVBLE INOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR“,BMP1/1/2/2469/2017 по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020.  С цел спазването на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна...

11.06.2018

ОSS project/PGI05501 OSS “One Stop Shop towards Competitive SMEs, focusing on the ecosystem for first line service system”

Project duration:  Phase 1: 1.06.2018-31.05.2021-36 months Phase 2: 1.06.2021-31.05.2023-24 months Project partners: PP1: Norway – Lead Partner – Møre and Romsdal County Council PP2: Great Britain – Partner – WSX Enterprise, Hampshire, Wessex Region PP3: Bulgaria – Partner – Agency for Regional and Economic Development, Vratsa district PP4: Spain – Partner – Provincial Council of Granada PP5: Slovenia – Partner – BSC, Business Support Centre Ltd, Kranj, Gorenjska

01.06.2018

Покана за общо събрание на членовете на сдружение регионално и икономическо развитие

...

02.04.2018

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Проект: „BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINAVBLE INOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR“, по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020. , BMP1/1.2/2469/2017 Бенефициент: АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - ВРАЦА със седалище и адрес на управление: гр. Врца, общ. Враца, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“2...

15.12.2017

Стартира проект”БАЛКАНЕТ”, финансиран от програма за транснационално сътрудничество “Балкани-Средиземно море 2014-2020”

На 12.10.2017г в Пиргос, Гърция се състоя първоначална среща на партньорите по проект “Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектор селско стопанство и храни”, “БАЛКАНЕТ”. Проектът стартира с подписване на договора между водещия партньор –Търговската палата ИЛИА,Гърция и Управляващия орган на програма за транс...

20.10.2017

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.016901 секунди