Вторник | 16 Юли 2024 г.

Стартира проект”БАЛКАНЕТ”, финансиран от програма за транснационално сътрудничество “Балкани-Средиземно море 2014-2020”

На 12.10.2017г в Пиргос, Гърция се състоя първоначална среща на партньорите по проект “Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектор селско стопанство и храни”, “БАЛКАНЕТ”. Проектът стартира с подписване на договора между водещия партньор –Търговската палата ИЛИА,Гърция и Управляващия орган на програма за транснационално сътрудничество “Балкани-Средиземно море 2014-2020” на 14.09.2017.
На срещата се разгледаха основните въпроси, които касаят изпълнението на проекта и дейностите, които са заложени по работни пакети и работен план на проекта. След дискусия относно комуникацията и координацията на работата, се разгледаха графиците по събития и се уточниха детайли по изпълнението на отделни дейности. Първоначалната среща събра представители на 5 от партньорите по проекта:
Търговска палата ИЛИА--водещ партньор

Компания за развитие на Западна Гърция – OLYMPIAKI S.A., Патра, Гърция

Тирански университет, Тирана, Албания

Търговско-промишлена палата - Враца, България

Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца, България

Сътрудничеството на различен тип организации от трите страни и

Добавената стойност на проекта обхваща следните стратегически области:

1)  Селско стопанство/методи и техники във фермерството

2)  Обработка на продукти,

3)  Опаковане и маркетинг

ще допринесе за създаване на мрежата от иновативни устойчиви идеи в сектор агрофуд и повишаване на капацитета на местните МСП и предприемчиви млади хора.

Проектният подход (четворна спирала) се основава на разработването на съвместни анализи, методологии и услуги в областта на ИКТ, които благоприятстват интегрирания транснационален процес. Чрез този подход Балканет може да осигури участници и да увеличи иновационният капацитет, за да се преодолее фрагментацията на пазарите.

На 13.10.2017г. беше проведено първото заседание на Управляващия комитет по проект”Балканет”, който постави основните правила за работа и комуникация за успешната реализация на проекта до договорния срок 14.09.2019г. За следващите срещи на Управляващия комитет се изготви график, като втората среща ще се проведе през февруари 2018 във Враца.За по-добра координация и разпределение на отговорностите, както и спазване на правилата на програмата, се прие срок за изготвяне на комуникационен план с конкретни дейности, задачи, отговорности и срокове.

Проектът ще допринесе за подобряване на контактите и постиженията на млади иноватори  в сектора на селско стопанство и храни от страните- участнички и ще бъде крачка напред за внедряване на успешни практики в производствата, за подпомагане на икономическото развитие на регионите от проекта.

 

 

20-10-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.674902 секунди