Вторник | 16 Юли 2024 г.

Консултации

 • Предпроектна подготовка:
  • анализ на нуждите и на ресурсите;
  • идентифициране на проектни идеи;
  • техническа помощ за оформяне на проектно предложение;
  • разработване на бизнес планове и стратегии.
 • Сертификат BASIS – Business Support Organization, за предоставяне на качествени услуги на МСП.
 • Услуги за  стартиращи фирми.
 • Консултации за разработване на проектни предложения по всички оперативни програми за програмен период 2021 г. – 2027 г.
 • Консултации за разработване на проектни предложения по всички програми за териториално сътрудничество за програмен период 2021 г. – 2027 г.

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.014147 секунди