Вторник | 27 Септември 2022 г.

Консултации

 • Програма за развитие на селските райони – мерки по ос 3 – 311, 321, 321,322
 • Предпроектна подготовка :
  • анализ на нуждите и на ресурсите
  • идентифициране на проектни идеи
  • техническа помощ за оформяне на проектно предложение
  • разработване на бизнес планове и стратегии
 • Сертификат BASIS – Business Support Organization за предоставяне на качествени услуги на МСП
 • Бизнес инкубатор – услуги за  стартиращи фирми
 • Подкрепа за иновативни дейности и предприятия- ВЕИ, биогорива, енергоспестяващи технологии
 • Консултации за разработване на проектни предложения по следните програми:
  • ОП ”Конкурентоспособност”
  • ОП ”Развитие на човешки ресурси”

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.017911 секунди