Петък | 21 Юни 2024 г.

PLUSTEX

      

Проект PLUSTEX:
Прато  и Европа обменят идеи за бъдещето на сектор Текстил и Облекло


Агенцията за регионално и икономическо развитие –Враца е партньор в изпълнение на транснационален проект по програма INTERREG IVC  в областта на подкрепа на текстилните и шивашки фирми в условията на криза чрез прилагане на добри практики, иновативни решения, създаване на клъстъри и подкрепа на ниво регионални политики за устои един традиционен сектор в Европа на конкуренцията на световните пазари.
Партньорите по проекта са 8 европейски страни (Италия, Франция, България, Полша, Литва, Великобритания, Унгария и Португалия). Партньорството включва публични власти, текстилни музеи, индустриални асоциации, университети, изследователски центрове за трансфер в областта на Текстила и Облеклото. Основната цел на проекта е да предостави иновативни идеи за справяне с увеличаващите се икономически трудности в Европейския сектор за мода и дизайн.
Проектът е с продължителност 3 години, като ще се осъществят серии от междурегионални събития: семинари, работни посещения, конференции и обучителни сесии на партньорите ще се анализират и споделят техните най-добри ноу-хау в областите: младежко предприемачество и иновативни бизнес модели; високо качество, специализиран и хай-тек текстил и ниши за производство; повишено изкуство, творчество и дизайн; изграждане на клъстъри и интернационализиране на производствата; еко-иновации и социална отговорност; инкубиране на стартиращи фирми.
Първото събитие бе организирано през месец март тази година - Музеят на текстила в Прато (Италия) беше домакин на семинар „Текстилният сектор в Европа: Политики, опит и проекти”.
 

"This project is co-financed by the ERDF and made possible by the INTERREG IVC"


 Събития по проекта:


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.026330 секунди