Петък | 31 Март 2023 г.

На 27 юни 2012 г. се състоя първия семинар от Първи цикъл за усвояване на политики за отключване на умения в сектор „Текстил и Облекло”

          

На 27юни 2012 г. се състоя първия семинар от Първи цикъл за усвояване на политики за отключване на умения в сектор „Текстил и Облекло” в конферентна зала в хотел Европа Роял  в Каунас, Литва.

Събитието бе организирано от партньора по проекта КТУ Регионален Научен Парк –Каунас, координатор на тематична група „Подкрепа на младежкото преприемачество и иновативни бизнес модели”.
На сесията бяха представени идентифицираните, съгласно методиката Добри практики от Литва, Италия, Унгария, България,Франция, Португалия, Англия.

Бяха представени практики и постигнати резултати в сектор Текстил и Облекло от Технически университет –Каунас, община Каунас и Асоциацията на производителите на текстил и облекло на Литва.
На 28 юни се проведе учебно посещение на ателие “Абсурдни идеи” – бизнес започнал от неупотребявани вещи, отпадъчни материали и нестандартни идеи за оползотворяването им – нов живот за стари дрехи, платове, отпадъчни материали от производство на текстил и облекло.

Съгласно графика на дейностите през октомври в Лил, Франция ще се проведе семинар, дискусия и посещения на място на носители на Добри практики от втора тематична група”Подпомагане на бизнес инкубиране и стартиращи фирми в сектор Т&О”.Втори семинар и дискусия по подбраните Добри практики и разработване на План за действие по тема „Подкрепа на младежкото преприемачество и иновативни бизнес модели”
 ще се състои в края на ноември 2012г. във Враца. Организатор на събитията е партньора по проекта от България- Агенция за регионално и икономическо развитие-Враца.

"This project is co-financed by the ERDF and made possible by the INTERREG IVC"


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.250537 секунди