Събота | 20 Април 2024 г.

ПРОЕКТ PLUSTEX събра политици, експерти, мениджъри и партньори на финална конференция

На 9 октомври в конферентна зала в Европейския център за иновативен текстил CETI –Туркоа, Франция се проведе Финалната конференция на проект PLUSTEX – Усояване на политики за отключване на умения в сектор Текстил с водещ партньор Община Прато-Италия и осем партньори от Великобритания, Франция, Португалия, Полша, Унгария,България и Литва.
На конференцията бяха поканени съветник Даниела Токафонди-съветник по икономическите въпроси на Община Прато, председателят на ЕУРАТЕКС – г-н Франческо Марчи, г-н Хулио Кардосо, специалист по технически текстил и иновации в Главна Дирекция Индустрия и изследвания на ЕК, г-н Алекс Мурильо от Асоциацията на текстилните общества в Европа.
Конференцията бе открита с приветствие от страна на г-н Гийом Делбар, вицепрезидент , отговарящ за иновациите, изследванията и университетите в Лил Метропол и г-жа Токафонди от името на водещия партньор –Община Прато, Италия направи обзор на значението на проект PLUSTEX на ниво регионални политики.
Проведе кръгла маса с представители на европейски текстилни организации, клъстъри, регионални партньори и национални и международни текстилни организации на тема :“Текстилът в Европа- предизвикателства и възможности за политики“. В отворената дискусия след анонс от страна на участниците се включиха участници в конференцията и се обсъдиха главните проблеми за напредък в сферата на текстила и какви са предимствата и възможностите за разрешаването им. Особено важно място се отдели на квалификацията и подобряване и актуализиране на уменията на човешкия ресурс, както запазване на традициите и ноу-хоуто като стимулирането на разкриване на нови работни места и въвеждане на иновации са от решаващо значение в момента.
От името на Съвместния технически секретариат на Програма ИНТЕРРЕГ 4С със седалище в Лил, г-н Джейсън Мартинез направи представяне на програмата, която заменя през следващия програмен период настоящата, а именно Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. На присъстващите беше отправена покана да се включат в информационната среща за създаване на мрежи, обсъждане на проектни идеи и формиране на партньорства за предстоящия първи конкурс по програмата, която ще се състои на 2и 3 декември 2014 в Болоня, Италия.
Втора кръгла маса на тема : Заинтересовани страни за иновативен текстил- нови перспективи за сектор Текстил и Облекло, включваше участие на г-н Паскал Денизар, директор на Европейския Център за иновативен текстил(CETI) –Туркоа, Франция; г-н Солитарио Нести, директор на ОТIR2020- технологии ан бъдещето в текстила – клъстър от Прато,Италия; г-н Стефан Верин, международен директор на UPTEX и г-жа Марта Катарино, SPINPARK, бизнес инкубатор в Гимарайш, Португалия.
Сесията завърши с представяне на видео за Добрите практики от проекта, които са избрани за трасфер в други региони на Европа.
В следобедната сесия се проведоха три паралелни тематични семинара:
Семинар 1: Създаване на нови работни места в сектор Текстил;
Семинар 2 : Укрепване на съшествуващите МСП в сектора
Семинар 3: Разработване на нови перспективи в сектор Текстил и Облекло.
На всеки един от семинарите присъстваха експерти и представители на партньорите в зависимост от избраните Добри практики за трасфер. На самите семинари се представиха всички добри практики, които са обект на трасфер в други европейски региони.
В обобщение на работата по тематични семинари се направи извода,че Плановете за изпълнение на трасфер на Добри практики от един регион на Европа в друг са важна стъпка за укрепване на сектора, както и на партньорствата, ще допринесат за подсилване на връзката между науката и практиката и за насърчаване на иновациите в сектора. Работата по укрепване на иновационната екосистема в сектор Текстил и Облекло, може да продължи в рамките на Програмите INTERREG EUROPE ; HORIZON 2020, ERASMUS, както регионални,национални и местни програми.

 

 

 

 


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.019320 секунди