Петък | 31 Март 2023 г.

Шеста тематична среща за усвояване на политики в сектор Текстил и Облекло, проект PLUSTEX 1083R4

 В изпълнение на проект PLUSTEX- Усвояване на политики за отключване на умения в сектор Текстил и Облекло, съфинансиран от Програма INTERREG IVC , в Гимараеш, Португалия се проведе шестата поредна среща за усвояване на добри практики и политики на тема“ Разнообразяване на продукцията за висококачествен и високотехнологичен текстил и нишови продукти.“В рамките на срещата, домакинствана от португалския партньор по проекта – AMAVE –сдружение на общините от Вале до Аве, се проведе семинар за представяне на добри практики по темата, учебни визити в местни текстилни компании, бизнес парк и инкубатор; музеи на текстила.Добри практики бяха представени от Португалия, Полша,Англия, Франция и Литва.След което беше проведена сесия за обсъждане и оценка на релевантността и пригодността за трансфер на представените практики.

Учебните визити на партньорите включваха посещение на АVEPARK и SPINPARK- добър пример за сътрудничество на Университета в Миньо с местни бизнес подкрепящи организации: сдружение на търговците в Гимараеш, Научно –технологичен парк Порто и местната власт: община Гимараеш, сдружение на Общините в Гимараеш за създаване на условия за подкрепа на местните фирми в областта на текстила и производството на облекло. 
АVEPARK  е научно-технологичен парк, който предлага услуги в сферата на генериране на знания, внедряване на иновации, технологична инфраструктура и позволява постиженията в науката и трансфера на технологии да се случат по-бързо като улеснява взаимодействието на Университета в Миньо с фирмите.
SPINPARK e технологичен бизнес инкубатор, създаден от Университета в Миньо,AVEPARK и Научно-технологичен парк Порто, за да се помогне на младите предприемачи в започване и развитие на техния бизнес.Подкрепя интензивни научни и технологични дейности, подкрепя стартиращи бизнеси и подпомага тяхната реализация след периода на инкубиране.
Една от фирмите, които са ползвали услугите на AVEPARK и SPINPARK e ECOFOOT, която ползва иновативни технологии за багрене и принт на текстил, които са екологични и енергоспестяващи – „зелени „ технологии, които предпазват от странични ефекти като алергии и токсични ефекти.
Друга успешна фирма, която беше обект на посещение, като добра практика бе PIZZARO SA-в Гимараеш. Това е фирма за дизайн и производство на модни облекла с международно признание и много добър имидж. 
 
 
Традициите в сферата на текстила в Гимараеш, партньорите видяха по време на проведения фестивал на Средновековието – традиционен градски празник, който представя миналото на града и как то се пази и уважава в съвремието.

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.206208 секунди