Четвъртък | 30 Ноември 2023 г.

От ИНТЕРРЕГ 4С към ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА - „Европа, нека да си сътрудничим“

 

На 2 и 3 декември в Двореца на културата и конгресен център в Болоня, Италия се състоя събитие за представяне на постиженията на програма ИНТЕРРЕГ 4С и създаване на партньорства за ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА .
На обща сесия бяха представени успешни проекти и реализирани промени от регионални партньори през изминалия период, научени уроци и създадени трайни партньорства, мрежи, консорциуми, капитализирани резултати и подобрени политики на регионално и европейско ниво.
Преминаването към новата програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА означава продължаване на работата с още по-големи усилия и по-ясни цели за регионално развитие. Очаква се през април 2015г. да има готовност за обявяване на първата покана за проекти. Приоритетните области са : Изследвания и Иновации, Конкурентоспособност на МСП, Околна среда и ресурсна ефективност и Нисковъглеродна икономика.
Под формата на малки сесии по приоритетни области и подприоритети се състояха интерактивни срещи и се обемни много информация, осъществиха се контакти, представи се опита на присъстващите в изпълнение на интеррегионални проекти, както и проблеми и трудности, които се срещат при работа по програмата. Всяка сесия имаше част за въпроси и отговори, което предостави възможност да се поставят основни въпроси за следващата програма и да се изяснят критерии за участие.
В специално организирана зона за създаване на контакти и партньорства по прдварително заявени теми на интереси и идеи за проекти, на десет работни маси по график се проведоха брифинги. По този начин партньорите осъществиха контакт по между си, размениха мисли и мнения и отвориха възможност за понататъшна комуникация за формиране на проектни предложения.
Отлична възможност за получаване на лична консултация и отговор на специфични въпроси даде Съвместният Технически Секретариат в Лил с предоставяне на време за разговор с техни експерти на маса номер едно.
Освен това на втория ден на специализираните семинари по приоритети, представители на СТС подробно представиха особеностите на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА във вида, който е подаден за одобрение от Европейската комисия.
Събитието бе уважено от политици от управлението на регион Емилия –Романя, представители на ГД Регионално и градско развитие на ЕК, експерти в отделните области на програмата, програмни директори, екипът на СТС –Лил.
 


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.016385 секунди