Неделя | 19 Май 2024 г.

На 29 и 30 март в Прато, Италия се проведе първоначалната среща на партньорите по проект PLUSTEX , 1083R4.

       

На 29 и 30 март в Прато, Италия се проведе първоначалната среща на партньорите по проект PLUSTEX , 1083R4. Срещата се проведе в Музея на текстила и събра всички партньори по проекта : водещия партньор Община Прато, Музея на текстила в Прато, Технологичен научен парк,Каунас в Литва, Метропол Лил, Франция, Регион Лодз, Полша, Университета в Саутхемптън, Англия, сдружение на бизнес мрежи Панония,Унгария, сдружение на общините от Вале де Аве, Португалия, Агенция за регионално и икономическо развитие-Враца.
След официалните гости, които направиха приветствия и въведение в темата на проекта, бяха представени от всички организации кратки презентации за състоянието на текстила в различните страни партньорки, постиженията и затрудненията, които да довели до разработване на проект PLUSTEX, както и перспективите за следващи общи дейности и инициативи.
На първия управляващ комитет, водещия партньор представи правилата за работа и отчетност за обсъждане и приемане. Бяха представени по компоненти годишни програми за работа, подробни указания за отчетността, за визуализацията и управление на проекта.
На 30.03 се състоя сесия за запознаване на партньорите с формата за набиране на Добри практики и основни положения на Методология за работа за набиране на добрите практики.Проведоха се първоначални разговори за това как ще се процедира и как ще се провери ефективността и ефикасността на методологията.
Бяха представени и изискванията на програма INTERREG IVC по отношение на визуализацията и разпространение на информация относно постиженията и целите на проекта.

 

"This project is co-financed by the ERDF and made possible by the INTERREG IVC"


 


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.019528 секунди