Вторник | 16 Юли 2024 г.

Проект “БАЛКАНЕТ” - на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030“

 

Търговско-промишлена палата – Враца и Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца, представиха проект „БАЛКАНЕТ“ на конференция, посветена на новите подходи в научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите агро-хранителни системи. Аграрният университет – Пловдив бе домакин на тази Втора международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030: Изследвания и иновации за продоволствената сигурност – трансформиране на хранителните системи“, която се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС в периода 14-15 юни 2018 г. 

В събитието взеха участие Комисарят по здравеопазване на Европейската комисия, г-н Андриукайтис, Генералният директор на Генерална дирекция ”Наука и иновации” на Европейската комисия, г-н Жан-Ерик Паке, Директорът на Дирекция “Биоикономика” при ГД “Наука и иновации”, г-н Джон Бел и представители на Европейската комисия и европейски агенции за Научни изследвания и иновации, представители на Европейски и световни научни институции. Разискваха се инструментите за  постигане на бъдещите агро-хранителни системи, които са устойчиви, гъвкави, отговорни, разнообразни, конкурентноспособни и приобщаващи за всички групи на обществото.

Г-жа Илиана Филипова, Изпълнителен директор и Търговско-промишлена палата –Враца и Председател Управителния съвет на Агенцията за регионално и икономическо развитие-Враца, България, бе говорител на конференцията в Паралелна Сесия 8: “Изграждане на екосистеми за изследване и иновации и нови решения за трансформиране на хранителните системи”. Тя представи проекта „БАЛКАНЕТ“ и говори за предприемачество и изграждане на умения за трансформация на хранителните системи.

Срещите и дискусиите между участниците в конференцията, включително политици, водещи изследователи и експерти по темата, ще допринесат за анализ на възможностите за насърчаване на публично-частното партньорство и за увеличаване на процесите на приобщаващо участие, включващи организации и фирми от различни сектори.

Подходът "модел на четириъгълната спирала" на Консорциума, изпълняващ проект "БАЛКАНЕТ", включва партньори от четири области: Управление, Бизнес, Образование и Неправителствени организации. Този системен подход отговаря на политиката на ЕС в „Храни 2030“ и нейните четири основни приоритета: устойчиво и здравословно хранене, климат и интелигентни и екологични устойчиви хранителни системи, кръговрат и ефективност на ресурсите на хранителните системи, иновации и упълномощяване на общностите.

Освен пленарните и паралелните сесии, на Конференцията имаше изложение "Наука и иновации в сферата на храните", на която се представиха иновативни изследователски проекти, стартиращи фирми и устойчиви хранителни технологии, и със свой щанд проектът „БАЛКАНЕТ“ бе широко разпространен.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз и Националните бюджети на участващите страни.

 

18-06-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.008944 секунди