Събота | 17 Април 2021 г.

Актуално

СЪОБЩЕНИЕ

На 17 и 18.09.2019 Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца е домакин на партньорска среща по проект ONE STOP SHOP /PGI 05501, съфинансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА за периода 1.06.2018-31.05.2023г. В рамките на срещата са включен...

02.09.2019

EUROPE LET’S COOPERATE 2019- Brussels

На 10 и 11.04.2019, водещият партньор на проекта-Областен съвет на Море енд Рьомсал, Норвегия и партньори 2- WSX Enterprise Aldershot, UK и партньор 3-Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца взеха участие в събитията организирани от Технически секретариат, Лил на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. На 10.04.2019 се състоя традиционната среща за съз...

12.04.2019

ВТОРА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS -29.3.2019

На 29.3.2019г.от 13ч. в зала Рила в ИЕЦ, София групата на заинтересованите страни по проект One Stop Shop, съфинансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА проведе втората си среща по обявен предварително дневен ред. На срещата присъстваха представители на Министерство на икономиката – Управляващ орган на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, ...

02.04.2019

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА 2/5.10.2018

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, Враца (АРИР) с адрес на управление гр.Враца, ул.“Христо Ботев“24, ет.2, ЕИК по БУЛСТАТ:106073401 представлявана от Илиана Борисова Филипова, председател на УС, е партньор по проект „ОNE STOP SHOP TOWARDS COMPETITIVE SMEs, FOCUSING ON THE ECOSYSTEM FOR FIRST LINE SERVICE SYSTEM”/OSS / PGI05501, ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, от 1.06.2018...

05.10.2018

Формуляр за кандидатстване в конкурс за иновативни идеи

​                                                              ДАННИ ЗА КАНДИДАТСТВАЩОТО ЛИЦЕ:

20.07.2018

Институт за агростратегии и иновации организира: Конкурс за иновативни идеи

                                                                  Институт за агростратегии и иновации, в партньорство с Агенция ...

20.07.2018

Проект “БАЛКАНЕТ” - на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030“

  Търговско-промишлена палата – Враца и Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца, представиха проект „БАЛКАНЕТ“ на конференция, посветена на новите подходи в научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите агро-храните...

18.06.2018

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Във връзка с осъществяването на дейностите по проект  “BALKANET”-„BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINAVBLE INOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR“,BMP1/1/2/2469/2017 по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020.  С цел спазването на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна...

11.06.2018

ОSS project/PGI05501 OSS “One Stop Shop towards Competitive SMEs, focusing on the ecosystem for first line service system”

Project duration:  Phase 1: 1.06.2018-31.05.2021-36 months Phase 2: 1.06.2021-31.05.2023-24 months Project partners: PP1: Norway – Lead Partner – Møre and Romsdal County Council PP2: Great Britain – Partner – WSX Enterprise, Hampshire, Wessex Region PP3: Bulgaria – Partner – Agency for Regional and Economic Development, Vratsa district PP4: Spain – Partner – Provincial Council of Granada PP5: Slovenia – Partner – BSC, Business Support Centre Ltd, Kranj, Gorenjska

01.06.2018

Покана за общо събрание на членовете на сдружение регионално и икономическо развитие

...

02.04.2018

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.017722 секунди