Неделя | 28 Май 2023 г.

Актуално

Учебно посещение по проект OSS в Гранада, Испания- 17-18.11.2021

Учебно посещение по проект OSS в Гранада, Испания- 17 & 18.11.2021 Посещението се осъществи  в семестър 7 от изпълнение на проекта, поради ограниченията на пандемията и след като беше отлагано два пъти във времето. Съгласно предва...

22.11.2021

Регионална среща за представяне на одобрения план за действие по проект OSS/Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Регионална среща за представяне на одобрения план за действие по проект OSS/Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020  Съгласно графика за изпълнение на проект „ Услуги на едно гише за по-конкурентоспособни МСП, фокусирайки се върху екосистемата за услуги от първа ...

12.11.2021

Регионална среща за представяне и обсъждане на План за действие по проект OSS/PGI 05501

Регионална среща за представяне и обсъждане на План за действие по проект OSS/PGI 05501 - 26.05.2021   На он-лайн срещата чрез платформа ZOOM участваха над 50 участника и 3-ма в студиото. Срещата беше открита от председателя на Управителния съвет на Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца, партн...

26.05.2021

Бюлетин за дейността на партньорите по проект OSS

За напредъка по проект OSS, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, можете да научите от бюлетина за дейността на партньорите тук - Бюлетин ...

17.05.2021

Регионална информационна среща по проект „One Stop Shop towards Competitive SMEs, focusing on the Ecosystem for First line service system”/OSS/PGI 05501, програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

ПОКАНА за Регионална информационна среща по проект „One Stop Shop towards Competitive SMEs, focusing on the Ecosystem for First line service system”/OSS/PGI 05501, програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 Дата : 26.5.2021 Уважаеми представители на заинтересованите страни, партньори, поддръжници, Във връзк...

10.05.2021

OSS workshop

OSS workshop - 23.03.2021   OSS vs.COVID-19 During the on-line workshop about the measures and initiatives, OSS partner regions presented good practices, applied in order to support their startups and SMEs. The session was very interesting because the analysis that the Advisory partner was pre...

24.03.2021

Бюлетин за дейността на партньорите по проект OSS

За напредъка по проект OSS, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, можете да научите от бюлетина за дейността на партньорите тук - Бюлетин ...

12.02.2021

Пети бюлетин за дейността на партньорите по проект OSS

За напредъка по проект OSS, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, можете да научите от 5тия бюлетин за дейността на партньорите за периода 1.06.2020- 30.11.2020 тук - Бюлетин ...

24.11.2020

On-line meeting of stakeholders -OSS project -20.11.2020

The meeting was held after the Thematic workshop and discussions on the Good practices, takeaways that the stakeholders could have and transfer in their services were the main topic of the meeting. The stakeholders received the PPTs from the thematic meeting and some of them have been participants in the two days’ workshop. The Voucher system presented by Slovenian partner is one of the good practices that appeared to be useful and in a great interest for our stakeholders from STP and BCCI, EEN-...

23.11.2020

THEMATIC WORKSHOP “ Financial instruments and finances: How to make the financial instruments work for the first-time entrepreneur” ON-LINE 17-18.11.2020

The 5th thematic workshop according to the timetable of the OSS project had to be held in Kranj, Slovenia but due to the COVID-19 situation and travel ban for most of the partners, the event was organized as an on-line meeting.  The host organization, BSC Kranj, Regional development agency of Gorenjska region proposed a wonderful agenda with many good examples of microfunding tools, supporting the startups and entrepreneurs, inspiring examples of successful startups, opportunity for each of the O...

19.11.2020

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.141649 секунди