Събота | 20 Април 2024 г.

Регионална среща за представяне и обсъждане на План за действие по проект OSS/PGI 05501

Регионална среща за представяне и обсъждане на План за действие по проект OSS/PGI 05501 - 26.05.2021

 

На он-лайн срещата чрез платформа ZOOM участваха над 50 участника и 3-ма в студиото.

Срещата беше открита от председателя на Управителния съвет на Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца, партньор по проекта, г-жа Илиана Филипова. Тя направи едно въведение за изминатия път през първата фаза на проекта в учене на европейски практики и обмен на знания и опит междъ партньорските региони, в който процес АРИР както много е получил, така е и допринесъл за разпространяване на добрия опит на Северозападен регион и страната в подобряване на условията за израстване на стартъпите и МСП, за по-качествени услуги и дигититализация на процесите.

Проект OSS и разработеният план за действие за Северозападен регион за гъвкава финансова схема с ваучери за услуги за МСП допринясат за подобряване на политиките за подкрепа на стратиращи предприемачи и МСП.

 

Планът за действие бе представен от мениджъра на проекта и изпълнителен директор на АРИР, Враца, инж.Несрин Донева. Тя маркира процесите на разглеждане на добри практики, на обсъждане на нуждите и възможностите за трансфер,както и избора на действие за Плана, като част от работата с групата на заинтересованите страни- организации, институции и експерти, които подкрепят активно проекта от самото начало.

Г-жа Нивес Юстин, Агенция за регионално развитие- Крань, Словения представи по-подробно словенската ваучерна система, която послужи за пример и вдъхновение за българските партньори да разработят такова предложение за България- отворена целогодишно, с достъп до различни видове услуги, според нуждите и финансиране също в диапазон, отговарящ на нуждите и възможностите на предприятието-кандидат прази процеса по-ефективен и смислен. Кандидатстване чрез електронно заявление и до 8 дни за оценка на искането е много добра практика, която би била от полза за подобряване на административното управление и в България.

Водещият партньор, Провинция Мор и Ромсдал, Норвегия, представен от мениджъра на проекта Малене Аарам Вике участва в събитието с едно обобщение за прогреса на проекта, за важността на плановете за действие и тяхното осъществяване за регионалното развитие. Втората фаза на проекта-1.06.2021-31.5.2023г. е важен етап за претворяване на получените знания от фаза 1 в реални дела, изпълнение на плана за действие, неговото наблюдение и подобряването на политиките за услуги за МСП в региона и в партньорските региони на база на обобщения в методология и инструменти за подобряване на политики, опит на партньорите на проект OSS.

 

 

26-05-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.203128 секунди