Вторник | 16 Юли 2024 г.

Институт за агростратегии и иновации организира: Конкурс за иновативни идеи

 

                                                               

Институт за агростратегии и иновации, в партньорство с Агенция за регионално и икономическо развитие Враца, партньор по проект БАЛКАНЕТ, BMP1/1.2./2469/2017 организира набиране на иновативни идеи и добри практики за продукти, процеси и услуги в сферата на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Кой може да участва?

Физически и юридически лица, включително с чуждестранно участие, с дейност в сферата на земеделието и производството на храни на територията на България.

Какво е „иновация“ за целите на конкурса?

Разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организация на работното място, или външни връзки, които водят до повишаване на икономическата, социалната и/или екологичната ефективност.

Как става кандидатстването?

● Всеки има право да номинира за участие в конкурса себе си или друго лице, отговарящо на условията за участие.

● Кандидатстването се извършва с попълване на формуляр по образец с кратко описание /до 2500 символа/ на иновативната идея, приложен към настоящата покана, и изпращането му на e-mail адрес info@agroinnovations.bg в срок до 17:00 на 20.08.2018 г.

● При необходимост селекционната комисия може да изиска допълнителни разяснения във връзка с предложената иновативна идея.

В срок до 27.08.2018 г. след подбор ще бъдат излъчени 30 те най-добри идеи и 9 добри практики по трите основни направления:

1)         Иновативни идеи в земеделското производство - методи и техники

2)         Иновативни идеи при преработка на продукция 

3)         Иновативни идеи за опаковане и маркетинг.

Селекционни критерии за избор на иновативни идеи:

● Икономически, социален и/или екологичен ефект/резултат от иновацията;

● Иновативност;

● Възможност за мултиплициране;

● Устойчивост.

Какво получават класираните в конкурса за иновативни идеи?

Достъп до база данни с идеи и контакти на иноватори в агрохранителната верига от България, Албания и Гърция.

Достъп до споделени добри практики - успешни бизнес практики в трите държави в областта на земеделското производство - методи и техники; преработка на продукция; опаковане и маркетинг.

● Достъп до on-line услуги за новосъздадени иновативни фирми - контактна информация на институции, научни институти, лаборатории, административни офиси, бизнес услуги за МСП в агрохранителната верига; Наръчник за иновативни МСП със стъпки за регистриране и Наръчник за маркeтинг и комуникации за новосъздадени предприятия.

Достъп до участие в дискусии и B2B срещи (само при съответствие на профила и постиженията на бизнеса или идеята и добро ниво на английски език на кандидата, гръцки език също е предимство:

  • До 3 участника в B2B събитие в Пиргос, Гърция през май 2019
  • До 3 участника в B2B събитие в Тирана, Албания през юли 2019
  • До 15 участника в B2B събитие във Враца, България през юни 2019

Участие във Фестивал на иновации в агрохранителната верига на 14-15 септември 2018, Враца

  • Възможност за участие с презентация на рекламни материали и видеоклипове, които да представят иновативни идеи, проекти, продукти, процеси или технологии, опаковки, логистика в агрохранителната верига.
  • По време на събитието на екран ще се показват рекламни материали на фирмите, информация за проект Балканет и партньорите.
  • Тези компании с добри практики – т.е. доказани на пазара продукти,процеси и услуги, могат да предложат освен рекламни материалите и мултимедийна презентация (видео около 70 секунди ) за продуктите и за фирмата, както и продукти за дегустация при възможност.

 

 

Публичната покана за набиране и селектиране на иновативни идеи и добри практики за продукти, процеси и услуги в сектор селско стопанство и храни се осъществява по проект BALKANET BMP1/1.2/2469/2017. Главната цел на проекта е насърчаване на потенциала за иновации, промоция на приложните изследвания и подкрепа на МСП за развитие на устойчив капацитет.

20-07-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.361388 секунди