Неделя | 03 Юли 2022 г.

Актуално

СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS

СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ по проект OSS   На 27.05.2022г. се състоя среща на заинтересованите страни по проект OSS във връзка с напредъка по изпълнение на Плана за действие и нови инициативи за подпомагане на услугите за стартиращи предприемачи в региона...

27.05.2022

Покана

ПОКАНА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в среща-дискусия за създаване на мр...

25.05.2022

Партньорска среща в Крань, Словения по проект OSS

Партньорска среща в Крань, Словения по проект OSS На 11.05.2022 – първият ден от партньорската среща по проект OSS, в бизнес инкубатор Ковачница, управляван от Центъра за бизнес подкрепа на Агенцията за регионално развитие на Горенска регион, се състоя...

17.05.2022

ПРОЕКТ EURIBOR – ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

ПРОЕКТ EURIBOR – ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ На 30.03.2022г. в град Краков, в конферентната зала на хотел „Grottger Boutique “ се състоя първоначалната среща на партньорите по проект EURIBOR в хибриден формат. В залата присъства...

01.04.2022

Проект „ EURIBOR”, 2020-1-0049

Проект „ EURIBOR”, 2020-1-0049 Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца е партньор в проект EURIBOR- „Насърчаване на устойчиви действия за овластяване на уязвими групи от млади жени“, финансиран по програма „ Отключване на младежкия потенци...

21.02.2022

SERVICE AT BENEFIT OF SMES: HOW TO BUILD A STRATEGIC AND OPERATIONAL EXPORT PLAN

SERVICE AT BENEFIT OF SMES: HOW TO BUILD A STRATEGIC AND OPERATIONAL EXPORT PLAN ...

07.02.2022

Учебно посещение по проект OSS в Гранада, Испания- 17-18.11.2021

Учебно посещение по проект OSS в Гранада, Испания- 17 & 18.11.2021 Посещението се осъществи  в семестър 7 от изпълнение на проекта, поради ограниченията на пандемията и след като беше отлагано два пъти във времето. Съгласно предва...

22.11.2021

Регионална среща за представяне на одобрения план за действие по проект OSS/Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Регионална среща за представяне на одобрения план за действие по проект OSS/Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020  Съгласно графика за изпълнение на проект „ Услуги на едно гише за по-конкурентоспособни МСП, фокусирайки се върху екосистемата за услуги от първа ...

12.11.2021

Регионална среща за представяне и обсъждане на План за действие по проект OSS/PGI 05501

Регионална среща за представяне и обсъждане на План за действие по проект OSS/PGI 05501 - 26.05.2021   На он-лайн срещата чрез платформа ZOOM участваха над 50 участника и 3-ма в студиото. Срещата беше открита от председателя на Управителния съвет на Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца, партн...

26.05.2021

Бюлетин за дейността на партньорите по проект OSS

За напредъка по проект OSS, финансиран от програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, можете да научите от бюлетина за дейността на партньорите тук - Бюлетин ...

17.05.2021

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.013139 секунди