Вторник | 16 Юли 2024 г.

Проект NO-BLE ideas - „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните“

 

Проектът се изпълнява по програма SOUTH EAST EUROPE с продължителност 24 месеца и следва да приключи на 30.09.2014 г.
Консорциумът се състои от общо 13 партньорски организации от 7 държави в Европа. Партньорството включва 4 търговски палати, 3 изследователски организации, 5 агенции за регионално развитие и 1 министерство от 7 избираеми региона в Югоизточна Европа (Албания, България, Италия, Румъния, Словения, Сърбия и Унгария) с водеща организация Регионална агенция за технологии и иновации, Италия.
Основни дейности в, които АРИР-Враца участва са:
- Дизайн и изпълнение на транснационален формат за събития в партньорските държави относно иновации в сектора земеделие и храни, фестивали вкл. виртуален пазар.В рамките на провеждаща се национална изложба или фестивал във всяка страна, ще се организират 3 събития: „На кафе с известен учен“ – форма на дискусия на студенти,млади учени( изследователи) и млади предприемачи с иновативно мислене за повишаване на значимостта на внедряване на иновации в сектор Земеделие и храни за по-устойчиво развитие; Сесия „Мозъчна атака“ –дискусионен панел за подобряване на връзката на науката и практиката; групови дискусии между млади учение и предприемачи от страните –партньори по проекта за установяване на контакти и възможности за обмен на идеи, възможност за съвместни разработки и намиране на инвестиции;
- Трети панел: EUREKA – как да намерим подходяща програма за финансиране на нашите идеи- представяне на възможни източници на финансиране и запознаване на младите учени и предприемачи с възможностите, които мрежата НО-БЛЕ идеи дава за сътрудничество и развитие
- Транснационално състезание за най-добри `НО-БЛЕ идеи` и международна среща на изследователи, предприемачи и инвеститори за финален подбор във Враца на пилотни проекти за претворяване на идеите на млади иноватори, вкл. сключване на споразумения `предприемач –инвеститор - изследовател` и стартиране на пилотните проекти.
- Успешни практики- представяне на успешни проекти на млади предприемачи и иноватори; популяризиране на успешни научно-изследователски проекти с цел приложение в практиката; насърчаване на студентски идеи и успешни изяви
- Кампания за разширяване на Мрежата от иноватори, създадена от проекта от заинтересовани страни в сектор AGRO FOOD
В случай,че имате интерес към участие в дейностите на проекта на е-мейл: arir.vr@gmail.com или в офиса на АРИР -Враца, на бул. „Христо Ботев“ 24, ет.3,тел.092/ 665509, 092/ 660271 всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. инж.Несрин Донева, координатор проект за АРИР-Враца инж.Мая Милова, експерт Комуникации

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.029975 секунди