Вторник | 16 Юли 2024 г.

Третия цикъл за усвояване на добри практики по проект PLUSTEX.

 

На 28 и 29 ноември 2012 –Агенцията за регионално и икономическо развитие-Враца беше организатор на Третия цикъл за усвояване на добри практики по проект PLUSTEX.

Съгласно плана за изпълнение на проекта се проведоха :
1.Семинар за обмен на добри практики, идентифицирани от партньорите по проекта в областта на „Подкрепа за младежкото предприемачество и иновативни бизнес модели“.
Бяха идентифицирани съгласно методиката общо 6 добри практики : от Англия, България, Италия, Литва, Полша и Португалия. След представяне и обсъждане на съответствието на Добрите практики на изискванията на методиката и темата на сесията, за включване в Наръчника на добрите практики ще бъдат избрани две практики.

2.Втората сесия в рамките на срещата беше обща дискусия за проблемите на сектор Текстил и Облекло в България и в регион Враца.
Беше направен преглед на последните тенденции в сектора в презентацията на г-жа Анастасия Симеонова от Българската Асоциация на Производителите и Износителите на Текстил, която имаше оптимистичен край.

Презентация на инж.Виолета Божинова, Директор на Дирекция“Оперативни програми“в Община Враца направи обзор на проектите на общината и политиките по отношение на подкрепа за предприемачеството и иновациите.

От страна на Координатора на Компонент 3 – Добри практики – г-жа Анжела Кодер беше представен новооткритият Център за иновации в текстила близо до Лил,Франция, който предоставя възможност на заинтересованите страни от цяла Европа да ползват възможностите за експериментална работа и резултатите от нея.

Освен това, г-жа Кодер представи и организацията ACTE – http://www.acte.net/

Това е организация на текстилните общества, създадена през 1991 г. в Португалия от 6 общини и е едно от първите сдружения на местни власти на европейско ниво.Защитава интересите на териториален принцип в областта на текстил, облекло, кожени изделия,обувки и модни аксесоари. Община Враца също беше поканена да се присъедини към тази организация.

Учебното посещение включваше фирма Чимбидиум – производство на модни облекла за италианския пазар. Характерно за фирмата е ,че се опитва в условията на криза да поддържа нивото на квалификация и мотивира совите служители за развитие. Участва успешно в изпълнение на европейски проекти за развитие на човешките ресурси, модернизация на производството и подобряване на мениджмънта.Дава възможност на млади хора да стажуват и да израстват на работното място.Има социална политика насочена към задържане и развитие на уменията на персонала.

Вторият обект на посещение с учебна цел беше Етнографския музей –Враца, където партньорите видяха традициите на врачански край в копринарството – една възможност за възраждане в днешни условия има чрез създадения клъстър Коприна.Това е обект на проучване от екипа на AРИР –Враца в рамките на проект PLUSTEX по отношение на плана за действие на територията за подпомагане на политиките за развитие на сектор Текстил и Облекло.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-11-2012 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.047155 секунди