Вторник | 16 Юли 2024 г.

Проект PLUSTEX провежда среща във Враца

 Проект PLUSTEX( Усвояване на Политики за Отключване на Умения в сектор Текстил)         провежда среща във Враца

Агенция за регионално и икономическо развитие –Враца е партньор по проект PLUSTEX, финансиран по Оперативна програма „INTERREG IV C” за транснационално сътрудничество. В рамките на проекта се провеждат срещи във всички страни-партньори със заинтересованите страни: местна и държавна власт, бизнес подкрепящи организации, фирми от сектор Текстил и Облекло, експерти и научни работници.Поредната среща 28-29.11.2012 г. се организира и провежда от АРИР-Враца.

СЕМИНАР за обмяна на добри практики в тематична група за подпомагане на предприемачеството и иновативни бизнес модели и усвояване на умения за разработване на политики в сектор Текстил и облекло ще се състои на 28.11.2012 от 9ч.в Конферентната зала в Дом на културата-Враца

В дневния ред е предвидено да се представят 6 добри практики отнасящи се до темата „Подпомагане на младежкото предприемачество и иновативни бизнес модели“от партньорите от Италия, Литва, Англия, Португалия, Полша и България.След обсъждане ще бъдат избрани 2 от добрите практики, които най-пълно съответстват на изискванията за приложение извън страната на практиката и биха допринесли за повишаване на конкурентоспособността на сектора. Те ще бъдат в включени в сборника от Добри практики и популяризирани в страните-партньори.

След семинара ще се състои дискусионна сесия за разискване на проблемите в сектора и политиките, които биха били най-ефективни за подпомагане на развитието му в условията на икономическа криза.Участието в тази сесия на основните фактори за разработване и осъществяване на политиките в Текстил и Облекло, е условие за усвояване на умения и разработване на ефективни и ефикасни мерки за бъдещия планов период.Предстои работа по останалите 5 тематични групи по проекта.

В основата на работата по проекта са 6 теми, които са водещи при идентифициране и споделяне на добри практики от партньорите в сектор Текстил и Облекло:

1.Подкрепа за младите предприемачи и иновативни бизнес модели

2.Бизнес инкубиране и подкрепа за стратиращ бизнес

3.Диверсификация на продукцията към по-високо качество и високи технологии

4.Повишаване на нивото на дизайн, творчество и изкуство при пазарните продукти

5.Подкрепа за създаване на клъстъри и интернационализация на малките и средни предприятия

6.Усвояване на екоиновации и социална отговорност в сектора

Целта на проекта е да подпомогне развитието на сектор Текстил и Облекло чрез споделяне на постиженията и планиране на успеха, запазване на традициите и усвояване на нови технологии, привличане на всички заинтересовани страни за разработване на политики в областта на текстила и увеличаване на конкурентоспособността на един от най-старите браншове в Европа в условията на променяща се външна среда, голяма конкуренция на световните пазари и икономическа криза.

Обединяване на усилията на производители, научни институти, експериментални звена, местна и държавна власт, бизнес подкрепящи организации цели създаване на капацитет за промяна и откриване на нови възможности за напредък и планирано развитие.

Проект PLUSTEX е с продължителност 36 месеца –стартира на 1.1.2012  и завършва на 31.12.2014г.,

 

Координатор на проекта:инж.Несрин Донева ,изпълнителен директор на Агенция за регионално и икономическо развитие –Враца

Експерт –Мая Милова

Контакти: тел.66 55 09; 0887 410 604

arir.vr@gmail.com

12-11-2012 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.011221 секунди