Вторник | 16 Юли 2024 г.

Враца е партньор по проект NO-BLE ideas, който стартира на 1октомври 2012г.

 

Агенцията за регионално и икономическо развитие –Враца е партньор по проект NO-BLE ideas, който стартира на 1октомври 2012г.

Проектът е финансиран от програма Югоизточна Европа и включва партньори от следните страни в региона : Италия, Унгария, Румъния,България, Сърбия и Албания.Водещ партньор е Агенцията за иновации в Бари, Италия , а от българска страна партньорите са АРИР –Враца, Търговско-промишлена палата-Враца и БАРДА-София ( асоцииран партньор).

В изпълнение на проекта във всяка партньорска държава ще се организират Местни центрове за подкрепа на иновации и нови идеи в областта на храните и хранителните технологии, разработка на идеи на млади изследователи и предприемачи в конкретна форма и търсене на финансиране за осъществяването им. Важността на областта на действие – храни и хранителни технологии, стандарти и иновации предполага широк обществен интерес и подкрепа.Всички ние се храним и сме потенциални потребители на продуктите на хранителната промишленост.

От друга страна „зелените технологии“, енергоспестяващите производства, намаляване на замърсяването на околната среда също засягат всички ни и са предмет на политики както на местно, така на национално и европейско ниво.

Съгласно работните пакети на проекта ще се организира мрежа на заинтересованите организации , институции, власти и експерти, които да обединят усилията си по посока на насърчаване на практическото приложение на водещи иновативни идеи и икономически резултати. Ще се изготви план на иновативните събития и фестивали в 7-те страни-партньори по проекта и на всяко събитие ще се провеждат интерактивни срещи – „ На кафе с известен учен “- среща на млади изследователи с международно известен учен и споделяне на идеи и обмен на информация за прилагане в практиката; „Мозъчна атака“ с участието на млади изследователи и иноватори с предприемачи- среща на науката и практиката, за да се скъси пътя на идеята до реализация и до пазара; ЕУРЕКА – сесия за представяне на най-добрите възможности за финансиране на идеи в областта на иновациите и конкурентоспособността – финансиращи организации и изпълнителни звена да се срещнат с авторите на идеи и потенциални проектни предложения. Смисълът е да се помогне на младите предприемачи и иноватори да реализират по най-добрия начин идеите си и да има ефект от тях в Югоизточна Европа.

Последният етап от изпълнение на проекта включва конкурс за най-жизнеспособни проектни идеи и предложения, които ще бъдат избрани сред 14 излъчени от всички представени проекти.Проектът позволява активна комуникация и обмен на знания и идеи сред участниците от страните –партньори, изграждане на местен капацитет за подкрепа на иновациите и повишаване на общественото съзнание по отношение на важността на иновациите и новите технологии да бъдат внедряване при спазване на условията за опазване на околната среда.

Първоначалната среща за партньорите по проекта се състоя на 14 и 15 ноември в гр. Валенцано, провинция Бари, Италия

Предстои среща на 12 и 13 декември 2012 в Будапеща за подписване на споразумение за създаване на Мрежа NO-BLE ideas и обсъждане на текущите въпроси, свързани с администрирането на проекта.

Проектът ще се реализира в период от 24 месеца до края на септември 2014г.

10-12-2012 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.009180 секунди