Вторник | 16 Юли 2024 г.

ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР от Цикъл за Усвояване на добри практики по проект PLUSTEX, ПРАТО, Италия 12-13.03.2013г.

      

На 12 и 13 март 2013г. партньорите по проект PLUSTEX се събраха в Прато за провеждане на четвъртия семинар от цикъла за усвояване на умения за разработване на политики в областта Текстил и Облекло.
Семинарът бе открит от председателя на Фондация “Музей на текстила“ в Прато – г-н Андреа Кавики и представителя на община Прато – г-н Джорджио Сили.
В първата сесия на семинара, добри практики по темата „Повишаване на нивото на дизайн, изкуство и креативност на пазарната продукция в сектор Текстил и Облекло“ представиха: Търговско-промишлена палата-Прато, Музей на текстила в Прато и Агенция за регионално и икономическо развитие-Враца.
Добрата практика – проект Design for Children бе предоставена от Българската Асоциация на Производителите и Износители на Облекло и Текстил и презентирана от координатора на проекта за АРИР-Враца, инж.Несрин Донева.
В следващия панел добри практики представиха университетите в Саутхамптън (Великобритания) и Миньо в Гимараеш (Португалия).
Междинна оценка, на база на одобрените през първата година на проекта, добри практики и разпространени в партньорските региони и попълнени от заинтересованите страни три вида въпросници, направи представителя на Бизнес мрежа Панония от гр.Дьор , Унгария, Андреа Куруц. Заключението на този етап е, че няма пълна готовност за усвояване на добри практики в регионите и трябва да се вземат корективни мерки, за да се повиши капацитетът за усвояване на иновативни идеи, капацитетът за разработване и реализиране на политики в областта Текстил и Облекло .Последните години на икономическа криза са изместили фокуса към по- остри социални и икономически проблеми.
Учебните посещения бяха в научно-изследователски институт TECHNOTESSILE и фабрикаFURPILE IDEA s.p.a. И на двете места бяхме запознати с основните проекти и посока на развитие.Посетихме лаборатории, дизайнерски офиси и производствени помещения, както и шоу рума на фабриката, за да придобием обща представа за процесите на работа и организация, както и за най-новите тенденции в производството. Посещение на временната изложба в Музея на текстила в Прато – Винтидж беше едно приятно изживяване и допълване на знанията на партньорите по отношение на модни течения и практически решения с традиции в региона на Прато – събиране на стари дрехи, особено от вълна и селекция на оригинални, преработка на останалите.
Вторият ден от срещата на партньорите беше посветен на управляващ комитет за обсъждане и решаване на проблемите на управление на проекта: отчет за втория период на изпълнение на проекта, анализ на извършената дейност и финансовото управление; представяне на целите и задачите за втората година от изпълнение на проекта;текущи проблеми; изисквания и пропуски по Компонент 2 – комуникации и разпространение ; основни трудности при изпълнение на дейностите по Компонент 3 – Добри практики и политики в областта на Текстил и Облекло, определяне на график на срещите до края на годината-следваща среща 4-5юни 2013 в Дьор, Унгария.
Срещата приключи с индивидуални консултации на партньорите.

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.012105 секунди