Петък | 21 Юни 2024 г.

Заключително събитие по проект NO-BLE IDEAS

Проведе се финалната конференция за представяне на постигнатите резултати по време на 24 месечното изпълнение на проект NO-BLE IDEAS-Мрежа за млади иноватори за устойчиви идеи в сектор земеделие и храни“

На 18 октомври 2014г. в зала ЕВРОПА на Регионален Бизнес Център –Тимишора, с любезното домакинство на партньора по проекта Търговско –промишлена и аграрна палата –Тимишоара, Румъния, партньор по проект No-Ble Ideas, се проведе заключителното събитие на проекта.
Конференцията беше открита от генералния директор на ТПАП-Тимишора – г-жа Флорица Кричита, която приветства участниците и изрази задоволството си от участието на организацията, която ръководи, в проекта. С приветствени слова се обърнаха към участниците и координаторът на проекта г-н Паоло Дзупа, Регионална Агенция за Технологии и Иновации-Бари, Италия, г-н Кристиан Вайнбергер, съветник в Генерална Дирекция „Предприятия и изследвания“ на Европейската комисия и г-н Стивън Халиган, програмен директор в Съвместния Технически Секретариат на ОП Югоизточна Европа в Будапеща.
Г-н Кристиан Гаина, представител на Гаина Бизнес Консултинг Холдинг, представи новата Селскостопанска политика на ЕС за програмния период 2014-2020, както и предизвикателствата и възможностите в сектор земеделие и храни за реализиране на иновативни проекти.
Г-н Вайнбергер насочи вниманието на присъстващите върху възможностите да се осигури устойчивост на резултатите от проекта, като се разработят проекти и се ползва финансиране от програма ХОРИЗОНТ2020 и в частност Инструмент за МСП, за да се стимулират фирмите да въвеждат иновации, да се справят с предизвикателствата на пазара и да се върви към технологичен прогрес.
Успехите на проекта в кратки презентации и богат видео материал бяха представени от представители на водещите организации на Работни пакети:Агенция за иновации и регионално развитие, Гьодьольо, Унгария- Атилла Марта, Щайерски Технологичен парк-Марибор, Словения- Таня Сенекович, Търговско-промишлена палата –Враца, България- Мариела Петкова.
Г-н Октавиан Кулда- директор на Бизнес Центъра, говори за възможностите за финансиране на проекти на стартиращи фирми в сектора през следващите години.
За устойчивостта на проектните резултати ще спомогнат и трите нови Оперативни програми, които ще стартират през 2015г. след закриване на ОП ЮИЕ, като транснационални програми с различен обхват на територии : ОП Дунав, ОП Балкани-Средиземно море и ОП Йонийско-Адриатическо море. За приоритетите, за приемствеността и възможностите за финансиране на проекти през периода 2014-2020 презентация направи Стивън Халиган, представител на Секретариата на програма ЮИЕ.
Синергията с други проекти, реализирани по ОП Югоизточна Европа бе представена от Клаудия Мосоиу, която представи реализиран от Института за Биоресурси в Букурещ проект отнасящ се за екологични стандарти, но съотносим като резултат към проект NO-BLE IDEAS.
Конференцията завърши с дискусионен панел за възможностите за сътрудничество и партньорство след завършване на проекта и за ползите за този регион от Европа от създаване на мрежата от млади иноватори в сектор земеделие и храни.

 

 

 

 


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.017891 секунди