Петък | 21 Юни 2024 г.

Заключителна конференция по проект NO-BLE IDEAS

След взетите решения на Управляващия комитет в Букурещ на 26-27юни 2014г., партньорите по проект No-Ble Ideas започнаха подготовката за заключителната пресконференция за представяне на резултатите от проекта на 18 септември 2014г. в Тимишоара, Румъния, домакинствана от водещия партньор по Работен пакет 2- Комуникации, Търговско-промишлена и аграрна палата-Тимишоара.
В рамките на един ден ще бъдат представени постигнатите резултати при изпълнение на проекта като се представят по работни пакети и последователност във времето проведените събития. Постиженията ще бъдат представени чрез видеоматериали и промоционални пакети.
Създадената мрежа от млади иноватори, ще продължи да се развива и разраства като за тази цел ще се търсят всички възможни начини за финансиране и привличане на заинтересовани страни, създаване на капацитет и обогатяване на платформата No-Ble Ideas като източник на информация, он-лайн комуникация, начин за намиране на партньори и инвеститори.
На конференцията ще бъдат представени и трите Оперативни програми, които ще бъдат Югоизточна Европа през програмния период 2014-2020 : ОП „Дунав“, която ще предостави възможност на повечето от настоящите партньори без Италия и Албания да продължат да работят заедно върху бъдещи проекти, ОП „ Балкани-Средиземно море“, която ще позволи на България и Албания да се сдружи с партньори от Гърция, Македония и Кипър и да пренесе добрите модели и практики в друг регион, ОП Адриатическо и Йонийско море, която включва Италия,Албания, Сърбия,Словения от партньорите по проекта и достъпна за България на принципа на 20%.
Поканени са и представители на други проекти, реализирани в сферата на иновациите и подкрепа на предприемачеството по Програма Югоизточна Европа да споделят своите успехи и трудности, да се капитализира знанието и уменията създадени в сферата на насърчаване на предприемчивите млади хора, развитието на иновационната екосистема и създаването на по-кратки пътища на добрите идеи до практиката.
Всичко това има една цел –подобряване на конкурентоспособността на страните от Югоизточна Европа и стандартите на живот за да задържим на умните и предприемчиви млади хора в региона, за да има икономическо и социално развитие.
Проект No-Ble Ideas е една малка стъпка по посока на постигане на тази цел и ние сме част от този процес, който осмисля работата ни като Агенция за регионално и икономическо развитие.


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.110767 секунди