Петък | 21 Юни 2024 г.

УПРАВЛЯВАЩ КОМИТЕТ НА NO-BLE ideas –среща на партньорите в Белград

На 25 и 26 март 2013 година партньорите по проекта се срещнаха в Белград на втора среща на Управляващия комитет по проекта. През първия ден от срещата се представиха Групата за управление на проекта – водещият партньор от Бари – Регионална агенция за технологии и иновации представи какво е постигнато за периода 1.10.2012- 31.03.2013г. Разисквания имаше по дейностите по Работни пакети, като всеки ръководител на пакет докладва продуктите и резултатите по пакета си. По отношение на изготвяне на отчета за периода се представиха и обсъждаха индикаторите и резултатите както са по формуляра и постигнатите в периода действителни . Освен техническите параметри и изисквания за изготвяне на отчета в двудневната среща се обсъдиха и финансовите цели за периода, постигането им и детайли за самото изготвяне на финансовия отчет от партньорите.Поради това,че има партньори от страни –членки и кандидат-членки се обърна внимание на изискванията за изготвяне на документите по тръжни процедури . Срещата протече в делови тон и с множество дебати по изпълнение на индикаторите, трудности и постижения на първия период както и планиране на дейностите и индикаторите за успех на втория отчетен период -1.04 -30.06.2013. Имаше указания за работата по всеки работен пакет, както и се уточни дата за следващата среща – 22.05.2013 в Бари и участие на 23 и 24.05.2013 в събитията по време на иновативния фестивал в Бари на всички партньори. Втория Управляващ Комитет беше организиран от Сръбската Търговско –Промишлена Палата.

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.113654 секунди