Петък | 31 Март 2023 г.

Среща по пакет 3 в Букурещ

На 25.06.2014  се състоя срещата на партньорите по РП3- дейност 3.5 – План за устойчивост на проекта. Водещият партньор на РП3 – INNOREG ( Hungary)-представи предложение за план за устойчивост, който включва работата на Местните центрове по държави –партньорки, работата за поддръжка на платформата и националните планове за устойчивост по държави.

След представяне на всяка част се състояха дискусии относно целите и възможностите за поддържане и разширяване на мрежата и на иноватиционните екосистеми; по решение на партньорите ще се събере допълнителна информация относно дейности за анимиране на Местните центрове и обогатяване на платформата, както и изготвяне на окончателен вариант на Плана за устойчивост- партньорства на национално ниво, партньорство, основано на подписаните Меморандуми за сътрудничество в мрежата; интегрирани услуги за потребителите на платформата.

На 26.06.2014 се проведе заседание на Управляващия комитет на проекта относно въпроси на финансовото и техническо отчитане за трети период и подготовка на отчета за четвърти отчетен период; съгласуване на промени, срокове, индикатори и разискване на текущи проблеми  по всеки един от шестте Работни пакета както е по формуляра.

Направихме работно посещение на лабораториите и експерименталните пилотни заводи на Института по биоресурси и храни, домакин на срещата с цел запознаване с постиженията и възможностите за бъдещи съвместни проекти.

На 27.06.2014 Управляващият Комитет беше посветен на организация на Финалната конференция на проекта за популяризиране на постиженията и заключителен Управляващ комитет.

Относно датите за провеждане на заключителните събития по проекта : Тимишоара – 15.09 след обяд-среща на партньорите за преглед на готовността за конференцията; на 16 и 17.09 – финален Управляващ комитет  за изготвяне на отчет за период 5 на изпълнение на проекта; на 18.09 – Заключителна конференция по проекта- целодневна програма.

По отношение на организацията и утвърждаване на окончателен вариант на дневния ред в рамките на месец юли се работи с водещия партньор и организацията, домакинстваща заключителната конференция – Търговско –промишлена и аграрна палата- Тимишоара.


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.015171 секунди