Петък | 21 Юни 2024 г.

СРЕЩА НА NO-BLE ideas партньорите по Работен Пакет 5 в Бари

На 25.02.2013 година партньорите по проекта се срещнаха в Бари за обсъждане на напредъка по работни пакети за първия отчетен период и за представяне на Оперативен план и предложение за споразумение за участие в националните фестивали за партньорите, отговорни за изпълнение на тези дейности по РП5. През първия ден от срещата се представиха по отделните пакети дейностите и индикаторите за успех, които партньорите трябва да постигнат за периода 1.10.2012- 31.03.2013г. Разисквания имаше по дейностите по РП2 и уточняване на Комуникационния план на проекта,теми за отпечатване на материалите за популяризиране на проекта, както и да финансови въпроси, свързани с това. По РП 3 се постави срок за събиране на подписани 14 страници от всеки партньор за да има съответен брой оригинални подписа в меморандума за всеки основател на мрежата. По въпросите, касаещи пакет 4 се състоя дискусия за концепцията за Местните центрове и тяхното функциониране. Работен пакет 5 беше представен детайлно като дейностите бяха разяснени и сложени в график в рамките на Оперативен план. Графикът на фестивалите в подготвен и предстои подготовка за тях, която започва с подписване на споразумение за включване в прoграмата с организаторите на фестивалите и съответно осигуряване на участниците и организиране на събитията, съгласно Оперативния план. Срещата завърши с насрочване на дати за Втория Управляващ Комитет на проекта на 25 и 26.03.2013 в Белград, организиран от Сръбската Търговско –Промишлена Палата.

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.026076 секунди