Вторник | 16 Юли 2024 г.

София , 16 май 2013 г.БАН ( Институт по биоразнообразие и екосистемни проучвания)– Семинар NO-BLE Ideas

На 16май 2013 от 10,30 ч. се проведе семинар за разширяване на мрежата NO-BLE Ideas на национално ниво . Срещата се проведе в Института по биоразнообразие и екосистемни проучавания на БАН,които съдействаха за достигане до заинтересованите страни – студенти, докторанти, научни работници и преподаватели. На семинара присъстваха също така и представители на фирма АГРО-Джи Пи,БГ от Костинброд, които работят непосредствено с Института.Семинарът протече много динамично, с много въпроси, със споделяне на опит и на проблемни области, както и на наличие на идеи, които могат да бъдат комуникирани и да намерят реализация. Интерактивната форма на провеждане на семинара позволи да се разчупи формата на презентиране и да тече дискусия успоредно с представяне на проекта и на основните възможности, които предоставя на участниците като : създаване на контакти в подобни институти и възможности за нови партньорства, споделяне на иновативни идеи на платформата и търсене на финансиране; обмен на идеи с колеги, участие в събития по време на Фестивалния цикъл по проекта. Много от участниците имат опит в изпълнение на проекти с европейско финансиране и имат волята да са част от един процес на подпомагане на иновациите, инициативността, креативността и предприемаческия дух сред младите хора в България. Местният център NO-BLE Ideas, Враца създаден и администриран от Търговско-промишлената палата, съвместно с втория български партньор Агенция за регионално и икономическо развитие –Враца ще положи всички усилия да създаде условия за срещане на нуждите на практиката с постиженията на науката и иновативните идеи. За тази цел в рамките на дейността на Местния център ще се организират срещи, ще се дават консултации, ще се подпомагат всички желаещи да се включат в дейностите на проекта с разработване свои идеи в сферата на иновациите в сектор селско стопанство и храни.

3 FROM 3 PHOTOS

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.013098 секунди