Събота | 20 Април 2024 г.

Алтернативна Заетост и Eвропейски критерии за устойчиви МСП-BG 2003/004-937.11.01

Целта на проекта е насърчаване на устойчиви алтернативни форми на стопанска дейност, увеличаване на възможностите за заетост и на капацитета за управление на бизнеса. Целевите групи са както стартиращи бизнес, така и съществуващи фирми от Враца и областта. Основните дейности включват предоставяне на консултации в общо девет области:

 • Маркетинг и маркетингови стратегии
 • Достъп до финансиране
 • Финансов анализ
 • Анализ за целесъобразност
 • Бизнес планиране и бюджетиране
 • Туристическа логистика
 • Анализ на рисковите фактори
 • Правни консултации
 • Предоставяне на промоционални и маркетингови услуги.

Консултантският пакет включва и семинари по Ориентация към клиента и делово общуване и Успешни европейски практики за управление на човешките ресурси. За целевата група се организират и посещения в други фирми за обмяна на опит и практическо наблюдение на добри европейски практики.
Глобалните цели на проекта са :

 • увеличаване на възможностите за заетост в алтернативни форми на стопанска дейност;
 • насърчаване на алтернативни форми на стопанска дейност във Враца и Врачанска област;
 • популяризиране на устойчиви алтернативни форми на икономическа дейност сред новооткрити и съществуващи микро и малки предприятия /ММП/ в Северозападен планов регион на България.

Като резултат от изпълнението на проекта се очаква промяна в ситуацията на пазара на труда във Враца и областта и появата на по-различни нагласи на предприемачите за развитие на алтернативен бизнес.

Продължителност на проекта – 11 месеца.


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.135611 секунди