Вторник | 16 Юли 2024 г.

Пловдив, 20 Април 2013 г. Палата 14 на Пловдивския панаир – Семинар NO-BLE Ideas

На 20 април 2013 от 12,30 ч. се проведе семинар за разширяване на мрежата NO-BLE Ideas на национално ниво . По време на среща - изложение на български производители в областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието с експерти организирана от МИЕТ и ЕЕН с представители на правителствения и частния сектор както и представители на основни търговски вериги, се проведе представяне на проект NO-BLE Ideas от партньорите по проекта Търговско –промишлена палата –Враца и Агенция за регионално и икономическо развитие –Враца. На изложението бяха представени директно от производителя хранителни продукти, готови изделия, био храни, билкови екстракти и препарати, напитки, биостимуланти, чайове. В рамките на един час бяха обходени всички щандове и поканени за семинара като им бяха раздадени листовки с резюме на проекта и им беше разяснена основната цел на проекта. Бяха зададени множество въпроси и бяха обменени мнения относно проблемите за внедряване на иновации, трудностите при финансиране на идеи и изпълнение на проекти в условията на България през последните години на икономическа криза. Самият семинар се състоя в палатата на обособен за целта сектор , оборудван с лаптоп, мултимедия , микрофони. На участниците бяха обяснени подробно целите на проекта, бяха предоставени презентациите и имаше панел за въпроси и отговори. Списък на участниците ще улесни по- нататъшен контакт и захранване с информация на всички заинтересовани страни. Производителите, представителите на Българска Банка за развитие и Прокредит Банк ,представители на Местни инициативни групи по подхода ЛИДЕР, които стимулират младежко предприемачество и иновации в сферата на производство на храни бяха поканени за участие през ноември в събитията от Фестивалния цикъл.

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.155103 секунди