Петък | 21 Юни 2024 г.

МЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОЕКТ NO-BLE IDEAS

 В рамките на проект NO-BLE IDEAS на територията на област Враца действа Местен информационен Център, който се администрира от партньора по проекта Търговско-промишлена палата –Враца и се помещава на адрес : Враца, пл. Христо Ботев, ет.2 , Дом на културата.

Там можете да намерите необходимата информация за проекта, да получите необходимите указания как да се регистрирате в платформата на проекта :
как да регистрирате своя иновативна идея или да получите консултация за разработване на своя идея, получаване на компетентна помощ, насоки, техническа подкрепа, ползване на безплатни консултации и възможни обучения.
Издаваните по време на проекта материали да достъпни за всички заинтересовани, както и ползване на оборудването на центъра.
Агенцията за регионално и икономическо развитие –Враца е партньор по проект NO-BLE IDEAS
И подкрепя дейността на МИЦ –Враца с информационни материали, печатни издания, информация за провеждани обучения, консултации.
За повече информация:
Тел.092 66 55 09
Несрин Донева- координатор проект
Мая Милова- експерт Комуникации 

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.027016 секунди