Петък | 21 Юни 2024 г.

ФЕСТИВАЛЕН ЦИКЪЛ NO-BLE IDEAS по проект „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните” (NO-BLE IDEAS - Young InNOvators Network

В периода 6 - 9 ноември 2013 г. по време на специализирани изложения INTERFOOD& DRINK в София се проведоха събития и дейности от фестивалния цикъл No-Ble Ideas. Проектът No-Ble Ideas участва с щанд по време на проявата. На него се предоставяше информация за проекта и се разпространяваха информационни печатни материали на български и английски език. Също така се разясняваха стъпките за регистриране на платформата на проекта на всички желаещи. Посетителите се запознаваха с целите и задачите на проекта, както и възможностите за контакти с партньори по проекта или фирми, регистрирани на платформата. По време на изложението беше осъществена и Кампания за разширяване на мрежата от млади иноватори на проекта, като се предоставяше информация на място за възможностите за присъединяване, чрез подписване на меморандум. Освен това на щанда на проекта, на екран се представяха иновативните идеи, споделени от младите иноватори. СЪБИТИЯ По време на фестивала се проведоха събитията: „На кафе с учен", „Брейнсторминг с предприемачи", „ЕУРЕКА - финансирай своята идея" и „Успешни практики", по проект NO-BLE Ideas „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните". „На кафе с учен" срещна младите иноватори и предприемачи с професор Атанас Кирилов, директор на Института по фуражни култури в Плевен и неговата асистентка Ина Стойчева-млад учен. Те представиха на младите хора ролята на иновациите за устойчиво развитие на земеделието и храните и за постигането на напредък в устойчивото развитие. „ЕУРЕКА-финансирай своята идея“ се състоеше от представяне на следните теми: Възможности, предоставяни от „Програмата за развитие на селските райони“ за следващия програмен период; Възможности, предоставяни чрез програмата HORIZON 2020 на младите иноватори, учени и предприемачи; Банкови кредити за реализиране на проекти, както и трудностите и успехите на бенефициенти по Европейски програми и ПРСР за настоящия период 2007 - 2013 г. „Брейнсторминг с предприемачи“, се проведе под формата на сесия. Участниците споделиха своите идеи и генерираха иновативни предложения за скъсяване на пътя на идеите от науката до практиката. „Успешни практики“ се състоеше от представяне на успешни практики в сектор храни, презентирана от представители на Съюза на производителите на плодове и зеленчуци и от Европроджект ООД. Те споделиха успехите на проекти, изпълнени от техните организации и повлияли сектора на национално и европейско ниво. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА NO-BLE IDEAS Участниците в организираните събития по проекта бяха над 200 лица, а щанда на проект No-Ble Ideas посетиха над 700 лица. Партньорът по проекта Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца получи грамота „За първо и впечатляващо участие“ от организаторите изложение INTERFOOD & DRINK.


3 FROM 5 PHOTOS

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.014857 секунди