Неделя | 28 Май 2023 г.

Девета тематична среща за обмен на Добри практики –Саутхемптън

 Проект PLUSTEX 1083R4 – подготовка на Планове за изпълнение на трансфер на Добри практики

Приключи Цикъла за усвояване на политики в сферата на Текстил и облекло чрез провеждане на тематични семинари за обмен  на добри практики по проект PLUSTEX 1083R4
Последният от семинарите се проведе  на 14 май2014г. в Университета  в Саутхемптън, Великобритания на тема“Подкрепа за екоиновациите и социалната отговорност в сектор Текстил и Облекло“.
Домакини на семинара бяха партньорите от Арт Скуул  на  Университета в  Уинчестър. На сесията за представяне на добри практики по темата  бяха представени 8 добри практики от 9 те партньори,като добрата практика ТеxEastile бе споделена от България и Унгария поради това,че са били партньори в изпълнението му.
С последния семинар се приключи с избора на добри практики и се пристъпва към финална оценка на добрите практики и разработване на Плановете за изпълнение на трансфера на избраната от всеки партньор добра практика в съответния регион.
Плановете за изпълнение представляват стратегия за трасфериране на добрата практика от страна –партньор по проекта  в условията на партньора, който я еизбрал чраз анализ и оценка на жизнеспособностт на практиката .
Целта на прилагане на Планове за изпълнение е да се пригодят по най-ефективен начин постиженията в сферата на формиране на политики в сектор Текстил и Облекло за стабилизране на сектора в Европа и запазване на позициите и традициите,които са се създавали във времето като  в същото време се въвеждат  и иновации.
АРИР-Враца работи над План за изпълнение за трансфер на добра практика INNOTEX-уникален модел на бизнес инкубатор в текстила, представена от Лил Метропол,Франция.
Избраните Добри практики по време на тематичните семинари и изготвените Планове за изпълнение на трансфер от всеки един партньор по проекта ще бъдат публикувани в Наръчник и представени на заключителната конференция на проект PLUSTEX на 9октомври 2014г. в гр.Лил, Франция.

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.234563 секунди