Вторник | 26 Март 2019 г.

Актуално

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА 2/5.10.2018

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, Враца (АРИР) с адрес на управление гр.Враца, ул.“Христо Ботев“24, ет.2, ЕИК по БУЛСТАТ:106073401 представлявана от Илиана Борисова Филипова, председател на УС, е партньор по проект „ОNE STOP SHOP TOWARDS COMPETITIVE SMEs, FOCUSING ON THE ECOSYSTEM FOR FIRST LINE SERVICE SYSTEM”/OSS / PGI05501, ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, от 1.06.2018...

05.10.2018

Формуляр за кандидатстване в конкурс за иновативни идеи

​                                                              ДАННИ ЗА КАНДИДАТСТВАЩОТО ЛИЦЕ:

20.07.2018

Институт за агростратегии и иновации организира: Конкурс за иновативни идеи

                                                                  Институт за агростратегии и иновации, в партньорство с Агенция ...

20.07.2018

Проект “БАЛКАНЕТ” - на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030“

  Търговско-промишлена палата – Враца и Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца, представиха проект „БАЛКАНЕТ“ на конференция, посветена на новите подходи в научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите агро-храните...

18.06.2018

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Във връзка с осъществяването на дейностите по проект  “BALKANET”-„BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINAVBLE INOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR“,BMP1/1/2/2469/2017 по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020.  С цел спазването на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна...

11.06.2018

ОSS project/PGI05501 OSS “One Stop Shop towards Competitive SMEs, focusing on the ecosystem for first line service system”

Project duration:  Phase 1: 1.06.2018-31.05.2021-36 months Phase 2: 1.06.2021-31.05.2023-24 months Project partners: PP1: Norway – Lead Partner – Møre and Romsdal County Council PP2: Great Britain – Partner – WSX Enterprise, Hampshire, Wessex Region PP3: Bulgaria – Partner – Agency for Regional and Economic Development, Vratsa district PP4: Spain – Partner – Provincial Council of Granada PP5: Slovenia – Partner – BSC, Business Support Centre Ltd, Kranj, Gorenjska

01.06.2018

Покана за общо събрание на членовете на сдружение регионално и икономическо развитие

...

02.04.2018

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Проект: „BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINAVBLE INOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR“, по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020. , BMP1/1.2/2469/2017 Бенефициент: АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - ВРАЦА със седалище и адрес на управление: гр. Врца, общ. Враца, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“2...

15.12.2017

Стартира проект”БАЛКАНЕТ”, финансиран от програма за транснационално сътрудничество “Балкани-Средиземно море 2014-2020”

На 12.10.2017г в Пиргос, Гърция се състоя първоначална среща на партньорите по проект “Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектор селско стопанство и храни”, “БАЛКАНЕТ”. Проектът стартира с подписване на договора между водещия партньор –Търговската палата ИЛИА,Гърция и Управляващия орган на програма за транс...

20.10.2017

Балканска мрежа за идеи за устойчиви иновации в сектор земеделие и храни

Име на проекта: БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА ИДЕИ ЗА УСТОЙЧИВИ ИНОВАЦИИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ   Акроним на проекта: БАЛКАНЕТ                        &nb...

03.10.2017

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.057764 секунди