Събота | 17 Февруари 2018 г.

Добре дошли

АКТУАЛНО

Стартира проект”БАЛКАНЕТ”, финансиран от програма за транснационално сътрудничество “Балкани-Средиземно море 2014-2020”
На 12.10.2017г в Пиргос, Гърция се състоя първоначална среща на партньорите по проект “Балканска мрежа за устойчиви иновативни идеи в сектор селско стопанство и храни”, “БАЛКАНЕТ”. Проектът стартира с подписване на договора между водещия партньор –Търговската палата ИЛИА,Гърция и Управляващия повече

Балканска мрежа за идеи за устойчиви иновации в сектор земеделие и храни
Име на проекта: БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА ИДЕИ ЗА УСТОЙЧИВИ ИНОВАЦИИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ   Акроним на проекта: БАЛКАНЕТ                                    Реф.номер /BMP1/1.2/2469/2017 Продължителност:    24 месеца (14.09.повече

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ ОТ ФЕСТИВАЛНИЯ ЦИКЪЛ NO-BLE IDEAS“ В изпълнение на „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните” (NO-BLE IDEAS - Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector), договор SEE/D/0335/1.3/X NO-BLE Ideas, изпълняван по Оперативна прповече

Иновации за МСП чрез ЕКО-СМАРТ решения за домакинствата на възрастни хора
  Европейското население става все по-възрастно, което означава,че броя на хората над 65 се увеличава.Тенденцията за застаряване на населението поставя няколко социални промени и предизвикателства, за които е необходимо да се търсят адекватни решения.Десет партньори от проект WIDER – „Зелени Растящповече

Първи бюлетин по проект NO-BLE ideas - „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните“
  Може да прочетете или изтеглите бюлетина от тукповече

ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР от Цикъл за Усвояване на добри практики по проект PLUSTEX, ПРАТО, Италия 12-13.03.2013г.
       На 12 и 13 март 2013г. партньорите по проект PLUSTEX се събраха в Прато за провеждане на четвъртия семинар от цикъла за усвояване на умения за разработване на политики в областта Текстил и Облекло. Семинарът бе открит от председателя на Фондация “Музей на текстила“ в Прато – г-н Андреа Кавики повече

Проект NO-BLE ideas - „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните“
  Проектът се изпълнява по програма SOUTH EAST EUROPE с продължителност 24 месеца и следва да приключи на 30.09.2014 г. Консорциумът се състои от общо 13 партньорски организации от 7 държави в Европа. Партньорството включва 4 търговски палати, 3 изследователски организации, 5 агенции за регионално развитие и 1 миниповече

Враца е партньор по проект NO-BLE ideas, който стартира на 1октомври 2012г.
  Агенцията за регионално и икономическо развитие –Враца е партньор по проект NO-BLE ideas, който стартира на 1октомври 2012г. Проектът е финансиран от програма Югоизточна Европа и включва партньори от следните страни в региона : Италия, Унгария, Румъния,България, Сърбия и Албания.Водещ партньор е Агенциятаповече

Третия цикъл за усвояване на добри практики по проект PLUSTEX.
  На 28 и 29 ноември 2012 –Агенцията за регионално и икономическо развитие-Враца беше организатор на Третия цикъл за усвояване на добри практики по проект PLUSTEX. Съгласно плана за изпълнение на проекта се проведоха : 1.Семинар за обмен на добри практики, идентифицирани от партньорите по проекта в областтаповече

Проект PLUSTEX провежда среща във Враца
 Проект PLUSTEX( Усвояване на Политики за Отключване на Умения в сектор Текстил)         провежда среща във Враца Агенция за регионално и икономическо развитие –Враца е партньор по проект PLUSTEX, финансиран по Оперативна програма „INTERREG IV C” за транснационално сътрудничество. В рамкиповече

Агенцията за регионално и икономическо развитие е създадена през втората половина на 1999 г. като юридическо лице с нестопанска цел. Учредена е от Областна администрация, Община Враца, Търговско – промишлена палата Враца, Дом на науката и техниката – Враца, Регионално статистическо бюро, ООБ АД – клон Враца, Банка ДСК – клон Враца, ВиК – Враца.

Главната цел на АРИР е да отговори преди всичко на нуждата от самоорганизиране и самоподпомагане на стопанския живот в региона – цел, която не може да бъде постигната единствено с правителствени решения, с държавни или с общински средства. Нашата цел е да се създаде силна регионална икономика, да се възстановява и съхранява околната среда, да съдействаме на местното управление и да подпомагаме ефективното действие на социалните механизми.

АРИР - Враца извършва информационна и образователна дейност за стимулиране на общественото участие в решаването на проблемите на преструктуриращата се регионална икономика. Работим като пълноправен член на БАРДА в мрежа с колегите от другите агенции за регионално развитие в страната. Агенцията предоставя консултантски услуги за МСП за диверсификация на дейността, за навлизане на нови пазари, за полезни източници за търсене на информация както и относно чуждестранните инвестиции, възможностите за бизнес сътрудничество и коопериране, достъп до пазари в чужбина. Оказва съдействие при участия в изложения, достъп до програми и инициативи на ЕС. Извършва консултантски услуги в изготвянето на оферти и запитвания. Разработва бизнес планове, анализира нуждите от обучение на персонала. Организира семинари по актуални икономически теми. Центърът за професионално обучение на АРИР периодично провежда курсове за професионална квалификацията по 19 специалности.

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.034698 секунди