Сряда | 17 Юли 2019 г.

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

Създаване на Мрежа на Млади Иноватори в Сектор селско стопанство и храни Акроним на проекта: NO-BLE ideas Наименование на проекта: Мрежа на млади иноватори за устойчиви идеи в сектор селско стопанство и храни Основание Този Меморандум за Разбирателство, подписан от партньорите –основатели на мрежата Noble Ideas,има за задача да установи основните цели , принципи и условия , при които членовете на Мрежата Noble Ideas желаят да създават общи дейности за разширяване на иновациите в сектор селско стопанство и храни.Този Меморандум за Разбирателство не е окончателен.Той е предмет на договаряне и може да се обсъжда на база на бъдещото Споразумение за мрежата след края на проекта Noble Ideas след две години между тези организации,които имат желание и интерес да продължат сътрудничеството си след приключване на проекта. Проект NO-BLE Ideas Мрежа на млади иноватори за устойчиви идеи в сектор селско стопанство и храни Проект Noble Ideas се подкрепя от Транснационална програма за сътрудничество Югоизточна Европа за периода 1 Октомври 2012 до 30 септември 2014г. Следните принципни форми на създаване на проект Noble Ideas и на Мрежата Noble Ideas: • осъзнаването,че иновациите в сектор агропродукти може да допринесе за устойчивото развитие • убеждението,че иновациите са необходими за обогатяване на идеите на младите иноватори, благодарение на подкрепата на предприемачите с иновативен дух( и онези,които обединяват търсенето и предлагането в сферата на изследванията) • .Нуждата да се повишава делът на човешките ресурси, наети в науката и технологиитем нуждата да се по-голямо включване на частния сектор в разходите за Изследвания и Развитие у нуждата да се адресират главно ниски разходи за Ри И в селскостопанските науки,за да адресираме тези теми, проектът трябва да идентифицира четири специфични цели: 1) да създаде рамка на условията за подобряване на диалога . обмена и мобилността сред публичните/частните изследователски центрове и да подпомага развитието и прилагането на идеите на млади иноватори 2) to create a system of interlinked offices and a technological platform for the exchange and development of young innovators ideas; да създаде система за връзка между офисите и технологичната платформа за обмен и развитие на идеите на младите иноватори 3) да повиши видимостта на младите иноватори сред предориемачите и повиши нивото на съзнание за важността на иновациите чрез разширяване на транснационалния характер на съществуващите фестивали 4) to facilitate the merging between research demand (enterprises) and supply (young researchers) in order to start-up innovative ideas in the agro-food industry. Да фасилитира обединаването между нуждите от изследвания( фирмите) и доставката ( младите изследователи) зад стартира иновативни идеи в индустрията за агропродукти и храни

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.051839 секунди